Kurs na kierownika wypoczynku (relacja)

Kurs na kierownika wypoczynku - zajęcia praktyczne

28 Maj Kurs na kierownika wypoczynku (relacja)

KPCEN Bydgoszcz

W dniach 17–22 maja 2021 roku w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy po raz kolejny przeprowadzono 10-godzinny „Kurs na kierownika wypoczynku”.

Program kursu realizowany był w formie wykładów i zajęć praktycznych na podstawie  Załącznika nr 7 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie w ypoczynku dzieci i młodzieży. Ze względu na pandemię zajęcia odbywały się w formie mieszanej – wykłady zdalnie, a część praktyczna stacjonarnie, z zachowaniem środków bezpieczeństwa sanitarnego. Kurs realizowało czterech specjalistów posiadających odpowiednie uprawnienia do prowadzenia tego typu szkoleń (w tym kierownika zespołu ratunkowego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy).

Tradycją się stało, że kolejne edycje kursu przeprowadzane są cyklicznie przed feriami zimowymi oraz wakacjami letnimi. Ukończenie tego typu szkolenia jest jednym z warunków dla kandydatów na przyszłych kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży. Każdorazowo o zrealizowaniu kursu powiadamiany jest Kurator Oświaty w Bydgoszczy.

Oprac. Jan Szczepańczyk

Zdjęcie gł.: Kurs na kierownika wypoczynku – zajęcia praktyczne

28 maja 2021 r.

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

4,811,655