Kreatywny nauczyciel – nowe metody i techniki pracy na zajęciach edukacyjnych

Kreatywny nauczyciel – nowe metody i techniki pracy na zajęciach edukacyjnych

Pod takim hasłem w Zespole Szkół w Nieszawie odbyły się warsztaty w ramach Programu Kompleksowego Wspomagania Szkoły realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku. Ich celem było zwiększenie zaangażowania uczniów w proces uczenia się. Nauczyciele poznali szereg innowacyjnych rozwiązań dydaktycznych pobudzających kreatywność uczniów. Wspólne budowanie mostu zmuszało do generowania pomysłów, a kwestionariusz wielorakiej inteligencji umożliwiał uczestnikom autodiagnozę. Nauczyciele przekonali się, jak bardzo angażującą metodą jest escape room, uczyli się też korzystania z nowoczesnych środków dydaktycznych, tj. ozoboty i puzzle do rozszerzonej rzeczywistości. Było ciekawie, pouczająco i inspirująco! – takimi słowami podsumowano zajęcia.

W ramach wspomnianego programu wspomagania szkoły nauczyciele przedmiotów przyrodniczych będą przygotowani do pracy z elektronicznymi czujnikami pomiarowymi PASCO, które zostaną wypożyczone szkole w nadchodzącym roku szkolnym.

Gratulujemy Panu Piotrowi Śliwiakowi – dyrektorowi szkoły, który nieustannie motywuje grono pedagogiczne do podejmowania nowych wyzwań, aby oferta edukacyjna szkoły była atrakcyjna i sprzyjała rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów.

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w ToruniuLiczba odwiedzin:

5,852,512