“KOSMOS i ŻYCIE”: spotkanie autorskie w Młynie Wiedzy

“KOSMOS i ŻYCIE”: spotkanie autorskie w Młynie Wiedzy

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy oraz Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika zapraszają na spotkanie autorskie poświęcone książce “Kosmos i życie”. Wydarzenie zaplanowano 2 czerwca w Centrum Innowacyjnej Edukacji.

Autorami publikacji jest trójka naukowców (biolog, fizyk i astronom) z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, którzy starają się odpowiedzieć na pytania: skąd wziął się Wszechświat? Jak ewoluuje? Jak powstało w nim życie i świadome istoty? Książka zawiera ogólne wiadomości na temat struktury i funkcjonowania Wszechświata oraz charakterystykę życia ziemskiego. Dyskutuje się także, czy życie podobne do ziemskiego występuje również w innych miejscach Kosmosu. – Interesuje nas życie w aspekcie istnienia jako takiego, czyli na naszej planecie. Ale interesuje nas również ewentualność występowania życia we wszechświecie i jakie to mogłoby być życie. Jest to taki pewien podręcznik kosmobiologii, w tym sensie, że kosmologia obejmuje całość wszechświata, a biologia tylko naszą planetę. Dyskusja o tym czy podobne do naszego życia gdzieś mogło wystąpić, wydawało nam się istotne – mówi prof. dr hab. Jan Kopcewicz, jeden z autorów książki.

Spotkanie z udziałem prof. Jana Kopcewicza, prof. Włodzisława Ducha i prof. Andrzeja Strobla odbędzie się o godz. 18:00 w sali konferencyjnej Centrum Innowacyjnej Edukacji (ul. Władysława Łokietka 1-3). Wstęp wolny. Dodatkowo, wydarzenie będzie można śledzić na kanale You Tube Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy.

Między godz. 17:00 a 18:00 w głównym budynku Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy będzie dostępne stanowisko promocyjne Wydawnictwa Naukowego UMK, na którym będzie można nabyć m.in książkę “KOSMOS i ŻYCIE”.

BIOGRAMY AUTORÓW:

Prof. dr hab. Jan Kopcewicz: działalność naukowa prof. dr. hab. Jana Kopcewicza dotyczy fizjologicznych i molekularnych mechanizmów wzrostu i rozwoju roślin. Jest on autorem ponad 200 rozpraw i artykułów naukowych drukowanych w czasopismach zagranicznych i krajowych. Jest także autorem i współautorem pięciu książek naukowych, przede wszystkim zaś podstawowego podręcznika polskiego “Fizjologia roślin”, którego jest współautorem i redaktorem naukowym kolejnych wydań. Kilkakrotnie pełnił funkcję rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Jest członkiem Komitetu Fizjologii, Genetyki i Hodowli Roślin Polskiej Akademii Nauk, Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, licznych stowarzyszeń międzynarodowych oraz prezesem Towarzystwa Naukowego w Toruniu.

Prof. dr hab. Włodzisław Duch: fizyk, informatyk i kognitywista. W 1977 r. ukończył z wyróżnieniem studia z zakresu fizyki teoretycznej na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, gdzie trzy lata później również z wyróżnieniem obronił doktorat z chemii kwantowej, a następnie w 1987 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego z fizyki teoretycznej/matematyki stosowanej. Tytuł profesora otrzymał w 1997 r., a trzy lata później został zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego. Jest kierownikiem Katedry Informatyki Stosowanej na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Stosowanej UMK oraz Laboratorium Neurokognitywnego w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii UMK. W latach 2012–2014 był prorektorem ds. badań naukowych i informatyzacji UMK, a w latach 2014–2015 podsekretarzem stanu (wiceministrem) w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest stypendystą i pracownikiem wielu zagranicznych instytucji naukowych, a także kierownikiem oraz wykonawcą grantów krajowych i zagranicznych. Wydał ponad 350 publikacji. Zdobył liczne nagrody krajowe i zagraniczne.

Prof. dr hab. Andrzej Strobel: emerytowany profesor doktor habilitowany Centrum Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Po przejściu na emeryturę nadal aktywny zawodowo, prowadzi badania naukowe dotyczące głównie astronomii galaktycznej, a także ma wykłady dla studentów. Poza pracą zawodową zajmuje się budową zegarów słonecznych i niektórymi zagadnieniami z historii astronomii. Jego pasją jest popularyzacja astronomii, którą realizuje poprzez liczne odczyty, prelekcje, spotkania, pikniki naukowe i oprowadzanie wycieczek po Obserwatorium Astronomicznym UMK w Piwnicach. Upowszechnianie społeczeństwu wiedzy astronomicznej uważa za jeden z głównych czynników kształtujących świadomość powiązania Ziemi i życia na niej z procesami i zjawiskami zachodzącymi w Kosmosie. Wiedza ta pozawala bowiem ludziom na podejmowanie świadomych i właściwych decyzji w ich relacjach z szeroko rozumianym otoczeniem.

Źródło: strona internetowa Wydawnictwa Naukowego UMK

24 maja 2022 r.

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

5,687,201