Konkurs na projekt historyczny pt. „Póki nie jest za późno”

26 lt. Konkurs na projekt historyczny pt. „Póki nie jest za późno”

Konkurs ma charakter ogólnopolski, odbywa się pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Adresowany jest do nauczycieli i uczniów wszystkich typów szkół. Jego ideą jest rozbudzenie zainteresowania historią i współczesnym stanem miejsc, obiektów oraz znaków pamięci na terenie Polski, i miejsc autentycznych wydarzeń historycznych, nieupamiętnionych dotychczas w trwały, materialny sposób. Konkurs ma także popularyzować losy świadków historii bezpośrednio związanych z tymi miejscami. Projekty muszą też dotyczyć wojen i konfliktów zbrojnych XX-go wieku. Praca nad nimi powinna stworzyć uczniom możliwość poszukiwania i badania różnorodnych źródeł historycznych oraz przedstawiania ich w interesującej i twórczej formie. Dla nauczycieli może stać się inspiracją do poszukiwania nowych, ciekawych i twórczych rozwiązań dydaktyczno-metodycznych. Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie konkursu.

Projekty wraz z oświadczeniem i wypełnionym formularzem zgłoszenia z dopiskiem „Konkurs na projekt historyczny” należy nadsyłać do 31 marca 2018 r. na adres Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych, ul. Muzealna 4, 48–316 Łambinowice. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 8 czerwca 2018 r.

Wszelkich informacji udziela Dział Edukacji i Wystaw Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych, tel./fax 77 434 34 75. Osobami odpowiedzialnymi za organizację konkursu są Iwona Cichoń e-mail: i.cichon@cmjw.pl i Sebastian Mikulec e-mail: s.mikulec@cmjw.pl

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszenia

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

4,946,173