Konkurs na infografikę pt. „Andrzej Szwalbe i jego życie muzyką pisane”

Pomnik z brązu Andrzeja Szwalbego na tle Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.

Konkurs na infografikę pt. „Andrzej Szwalbe i jego życie muzyką pisane”

PBW + MO Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy i Muzeum Oświaty - logotypy

W Bydgoskim Roku Andrzeja Szwalbego Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy organizuje konkurs dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych z woj. kujawsko-pomorskiego, poświęcony honorowemu obywatelowi Bydgoszczy. Zadaniem uczestnika konkursu jest przygotowanie infografiki prezentującej informacje o życiu i działalności zawodowej Andrzeja Szwalbego.

Prace konkursowe należy przygotować w dowolnym programie graficznym, a pliki zapisać z rozszerzeniem .pdf, .jpg, .svg lub .png, o minimalnej rozdzielczości 300 dpi. Prace powinny być wysłane na adres: muzeumoswiaty@poczta.onet.pl do 22 grudnia 2023 r.

Szczegółu konkursu zawarte są w Regulaminie.

Formularz zgłoszeniowy

Zgoda rodziców/opiekunów prawnych

_

13 listopada 2023 r.

Ryszard Karczewski
ryszard.karczewski@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 6662802