Komunikat Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Komunikat Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty

Komunikat Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie wysokości opłaty akredytacyjnej obowiązującej w 2020 roku

Wysokość opłaty, wnoszonej w 2020 r. przez placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o uzyskanie akredytacji, wynosić będzie 1036,32 zł (słownie: jeden tysiąc trzydzieści sześć złotych i trzydzieści dwa grosze).

Natomiast wysokość opłaty, wnoszonej przez placówki i ośrodki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych  ubiegające się o uzyskanie akredytacji, wynosić będzie 1048,58 zł (słownie: jeden tysiąc czterdzieści osiem złotych i pięćdziesiąt osiem groszy).

Szczegółowe informacje na stronie Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w BydgoszczyLiczba odwiedzin:

5,844,635