Komputer bez tajemnic – trwają szkolenia dla dorosłych

Zajęcia w ramach certyfikowanych szkoleń komputerowych dla mieszkańców regionu, fot. Szymon Zdziebło www.tarantoga.pl

30 Lip Komputer bez tajemnic – trwają szkolenia dla dorosłych

Obsługa komputera i programów biurowych na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym, podstawy programowania i obsługa nowoczesnych sieci informatycznych – zachęcamy do udziału w marszałkowskich, certyfikowanych szkoleniach komputerowych dla dorosłych prowadzonych przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego. Do tej pory z kursów skorzystało ponad 3 tysiące osób.

– Samorząd województwa przykłada dużą wagę do jakości kształcenia i czyni wiele, by umożliwić mieszkańcom naszego regionu, chcącym podnosić kluczowe kompetencje, odpowiednie warunki do wykorzystania ich potencjału. Cieszę się, że nasze szkolenia komputerowe, a także językowe, które organizujemy w ramach innego projektu, spotkały się z tak dużym zainteresowaniem – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Projekt „Certyfikowane szkolenia komputerowe dla osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego” współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Szkolenia organizuje współprowadzona przez województwo Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego. TARR realizuje przedsięwzięcie w partnerstwie z firmami „SEKA” oraz „Instytut Badawczo-Szkoleniowy”. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 28 milionów złotych, dofinansowanie z RPO to 24 miliony złotych. Z bezpłatnych kursów skorzysta łącznie 3310 osób z regionu.

W szkoleniach komputerowych mogą wziąć udział osoby powyżej 25 roku życia, które z własnej inicjatywy chcą nabywać, podnosić lub uzupełniać posiadane kompetencje i kwalifikacje, mieszkają, pracują lub uczą się na terenie województwa kujawsko–pomorskiego oraz należą do jednej z trzech grup:

 • osób z wykształceniem maksymalnie średnim,
 • osób z niepełnosprawnością (bez względu na poziom wykształcenia),
 • osób powyżej 50 roku życia (bez względu na poziom wykształcenia).

 

W ramach projektu realizowane są szkolenia i kursy komputerowe o różnorodnej tematyce – zarówno szkolenia zawodowe, kwalifikacyjne jak i specjalistyczne, na różnych poziomach zaawansowania – podstawowym, średniozaawansowanym, zaawansowanym. Specyfika i ogromna różnorodność szkoleń w obszarze kwalifikacji i kompetencji cyfrowych sprawia, iż na początku udziału w projekcie, każdy uczestnik spotkał się z doradcą, w celu ustalenia tematyki i poziomu szkolenia lub kursu.

Szkolenia i kursy komputerowe w projekcie realizowane są w podziale na trzy grupy:

 • Kwalifikacyjne – zakończone egzaminem pozwalającym uzyskać certyfikat ECDL w zakresie: korzystania z komputera, poruszania się po Internecie i obsługi poczty e-mail, korzystania z aplikacji biurowych tj. edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, programy do tworzenia prezentacji multimedialnych. Rekrutację na szkolenia kwalifikacyjne prowadzi firma „SEKA” S.A. Szkolenia te są bezpłatne.
 • Zawodowe – zakończone egzaminem uprawniającym do uzyskania certyfikatu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji i kompetencji cyfrowych, w zakresie m.in.: grafiki komputerowej, projektowania CAD, tworzenia stron www, programowania w języku JAVA, sieci komputerowych (CISCO). Rekrutację na szkolenia zawodowe prowadzi Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Szkolenia te są dofinansowane w wysokości 88% wartości szkolenia.
 • Specjalistyczne – zakończone egzaminem uprawniającym do uzyskania certyfikatu potwierdzającego uzyskanie kompetencji w zakresie: systemów geoinformatycznych w praktyce wraz z pozyskiwaniem danych przestrzennych. Rekrutację na szkolenia specjalistyczne prowadzi „Instytut Badawczo-Szkoleniowy” Sp. z o. o.

 

Dotychczas z oferty szkoleń skorzystało ponad 3 tysiące osób. Tylko w ubiegłym roku przeszkoliliśmy 1,4 tysiąca mieszkańców naszego regionu. Obecnie prowadzonych jest łącznie 150 grup szkoleniowych. Największą popularnością cieszą się szkolenia specjalistyczne umożliwiające nabycie kwalifikacji takich jak: obsługa programów biurowych w administracji, wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy dydaktycznej oraz praktyczna obsługa systemów geoinformatycznych z pozyskiwaniem danych przestrzennych. Ze szkoleń specjalistycznych skorzystało blisko 2,5 tysiąca osób, natomiast w kursach podnoszących kompetencje i umożliwiających zdobycie certyfikatu ECDL uczestniczyło 500 osób.

Szkolenia komputerowe realizowane będą do końca 2020 roku w różnej formie i w różnych trybach. W zależności od potrzeb, organizowane są w trybie popołudniowym, weekendowym, całodziennym, w godzinach od 8 do 16. Miejsca szkoleń dostosowane są do uczestników i realizowane na terenie całego województwa.  W jednym kursie uczestniczy od 4 do 20 osób, w zależności od tematyki i poziomu zaawansowania grupy szkoleniowej. Harmonogramy poszczególnych szkoleń ustalane są na bieżąco, w zależności od ilości osób zakwalifikowanych na szkolenia.

Są jeszcze wolne miejsca dla osób zainteresowanych szkoleniami kwalifikacyjnymi, umożliwiającymi zdobycie certyfikatu z obsługi komputera na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym. Chętnych zapraszamy również do udziału w szkoleniach zawodowych dotyczących budowy komputera i instalacji systemów operacyjnych, wykorzystywania usług sieciowych i zarządzania systemami sieciowymi i bezpieczeństwa sieci komputerowych (CISCO). Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą się zgłaszać poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie projektu www.szkoleniakomputerowe.tarr.org.pl.

Biuro projektu:
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Włocławska 167
87-100 Toruń
e-mail: szkoleniakomputerowe@tarr.org.pl
tel. 52 522 57 50 i 504 471 873 (szkolenia specjalistyczne) oraz 56 699 54 89 (pozostałe szkolenia)

 Szkolenia komputerowe w liczbach:

 • 3310 osób z regionu skorzysta ze szkoleń do końca 2020 roku,
 • 3000 osób już skorzystało z oferowanych szkoleń,
 • 1,4 tysiąca uczestników wzięło udział w szkoleniach w 2018 roku,
 • 16 godzin trwa szkolenie specjalistyczne z systemów geoinformatycznych w praktyce. To najkrótszy kurs w ramach projektu,
 • Najdłuższe szkolenia dotyczą programowania JAVA (432 godziny) oraz grafiki komputerowej (168 godzin),
 • Od 4 do 20 osób uczestniczy w jednym kursie – w zależności od tematyki i poziomu zaawansowania,
 • Projekt skierowany jest w szczególności do osób powyżej 25 roku życia.

 

Mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego uczestniczą także w darmowych kursach z języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego dla dorosłych. Więcej informacji na stronie www.projektmowiszmasz.pl oraz tutaj.

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

Zdjęcie gł.: Zajęcia w ramach certyfikowanych szkoleń komputerowych dla mieszkańców regionu, fot. Szymon Zdziebło www.tarantoga.pl

Źródło: www.kujawsko-pomorskie.plLiczba odwiedzin:

2,633,940