Kolejna prelekcja z cyklu Piątki z Antykiem

monety

Kolejna prelekcja z cyklu Piątki z Antykiem

12 lutego Książnica Kopernikańska w Toruniu zaprasza na kolejną prelekcję z cyklu Piątki z Antykiem. Tytuł wykładu: “Zainteresowanie monetami antycznymi w dawnej Rzeczypospolitej od XVI do początku XVIII wieku: Kraków – Gdańsk – Toruń”. Wygłosi go prof. dr hab. Bartosz Awianowicz z Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Wystąpienie będziemy transmitować na facebookowym profilu Książnicy Kopernikańskiej: www.facebook.com/ksiaznicakopernikanska Początek o godz. 18.00.

Prof. Awianowicz: Wraz z odkryciem na nowo kultury antycznej we wczesnorenesansowej Italii pojawiło się zainteresowanie monetami starożytnych Greków i, zwłaszcza, Rzymian. Rzymskie monety gromadził już Francesco Petrarca, a w XV w. słynnymi kolekcjonerami numizmatów byli m.in. papież Paweł II i cesarz Maksymilian I. W Polsce prekursorem badań nad monetami rzymskimi był Maciej z Miechowa (1457-1523), a Stanisław Grzepski (1523-1570) napisał (i wydał w Antwerpii) pierwszy na naszych ziemiach traktat numizmatyczny. W XVII i XVIII w. elementy numizmatyki antycznej znalazły się w programie gimnazjów akademickich w Gdańsku i Toruniu, czego świadectwem są drukowane prace gdańskiego profesora Petera Titza (1619-1689) i toruńskiego rektora Georga Wende (1634-1705).

Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/KsiaznicaKopernikanska/posts/4074766599202048

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

5,749,916