Jubileusz 30 lat KPCEN w Toruniu

Jubileusz 30 lat KPCEN w Toruniu

30 lat działalności to czas poświęcony na realizację celów i zadań, zmiany w zarządzaniu placówką, dbałość o jakość proponowanych szkoleń. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu obchodziło jubileusz 19 września 2019 r. w Sali Patio Urzędu Marszałkowskiego.

Gościliśmy Wiceminister Edukacji Iwonę Michałek, Wicemarszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zbigniewa Ostrowskiego, Kujawsko-Pomorską Wicekurator OświatyMarię Mazurkiewicz, Zastępcę Prezydenta Miasta Torunia Zbigniewa Fiderewicza, Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Torunia Annę Łukaszewską, Zastępcę Dyrektora ds. edukacji Czesława Ficnera i Ewę Ndozi, głównego specjalistę z Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego, dyrektorów KPCEN w Bydgoszczy i Włocławku, zaprzyjaźnionych szkół i placówek oraz przedstawicieli związków zawodowych ZNP i NZZS Solidarność.

Wśród zgromadzonych osób byli również dawni i dzisiejsi pracownicy Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu.

 Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach podkreślali dużą rolę placówki doskonalenia nauczycieli w wojewódzkim środowisku edukacyjnym. Gratulowali sukcesów i życzyli dalszego rozwoju.

Uroczystość uświetnił wykład prof. dr. hab. Tomasza Szlendaka z UMK na temat „I-pokolenia 15+. Vademecum nauczyciela”.

O historii KPCEN w Toruniu, realizowanych od lat zadaniach, podejmowanych wyzwaniach, opowiedziały konsultantki Ewa Kondrat i Danuta Potręć.

Jak zmieniała się praca konsultantów w kontekście urządzeń medialnych wykorzystywanych podczas szkoleń mówiła Maria Aleksandra Gancarz, emerytowana konsultantka. Zaczęła od rzutników i folii poprzez dyskietki, płyty CD i pendrive`y, a skończyła na materiałach umieszczonych w chmurze.

Natomiast dyrektor placówki, Sławomir Żebrowski, przedstawił plany i wyzwania na przyszłość.

Zaproszeni goście, dawni dyrektorzy placówki oraz emerytowani pracownicy otrzymali na pamiątkę XXX-lecia KPCEN w Toruniu medal zaprojektowany przez Tadeusza Wańskiego.

Uroczystość zakończyła się konsumpcją jubileuszowego tortu.

Spotkanie uświetniły występami wokalnymi nauczycielka z SP nr 4 w Toruniu oraz uczennica, absolwentka szkoły.

Danuta Potręć – Pracownia Informacji i Promocji

Zdjęcia – Tadeusz Wański – Pracownia Informacji i Promocji

Dominika Wojtasińska
Dominika.Wojtasinska@kpcen-torun.edu.pl

Organizacja: KPCEN w ToruniuLiczba odwiedzin:

5,852,553