Harmonia różnorodności

Harmonia różnorodności

Nowe logo_kpcen włocławek

16 listopada, w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Tolerancji Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku zorganizowało konferencję Harmonia różnorodności, która odbyła się w formie hybrydowej.

Na wstępie dyrektor Grażyna Troszyńska powitała gości i podkreśliła, że organizując konferencję, kierowaliśmy się otwartością na współpracę międzynarodową, znaczeniem tożsamości i różnorodności narodów i państw oraz wymianą myśli pedagogicznej. Rozumienie różnych punktów widzenia czy zasad postępowania, empatia, współpraca to elementy kompetencji społecznych i osobistych, a więc kompetencji kluczowych.

Do programu konferencji odnieśli się zaproszeni goście – Sławomir Kopyść, członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Monika Jabłońska, wiceprezydent Włocławka. Zaznaczyli, że tolerancja, przestrzeganie praw człowieka i edukacja obywatelska to podstawowe wartości i elementy demokracji.

Pierwsze wystąpienie dotyczyło edukacyjnych priorytetów wynikających z aktów prawnych – wychowania do wartości i kształtowania postaw naszych uczniów. Maria Mazurkiewicz, Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty, podkreśliła obowiązek poszanowania różnorodności wśród dzieci i młodzieży, dostrzeganie ich potrzeb i wspieranie w rozwoju. Zaznaczyła, że w procesie edukacji ważne są działania i praktyka, dające uczniom poczucie sensu i moc sprawczą.

W nawiązaniu do tematyki konferencji dr Jeannette Słaby w wykładzie Nieuszanowanie osoby – człowieka. Norwid o wielokulturowości przedstawiła fragmenty  poezji i prozy twórcy. W Roku Cypriana Kamila Norwida w szczególny sposób należy pamiętać, że poprzez swoją wielowymiarową i uniwersalną twórczość, autor dostrzegał to, co charakterystyczne i tożsame dla innych, szukając jednocześnie wspólnej przestrzeni do współistnienia w duchu wolności i szacunku dla każdego człowieka.

W dialogu z prowadzącą konferencję Dorotą Łańcucką Marek Probosz, aktor, reżyser, profesor aktorstwa na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles, w poruszający sposób powiedział, dlaczego zdecydował się być emigrantem: (…) A rodaków i za granicą odnajduję, albowiem granicami narodów, granic pozbawionych są serca i charaktery ludzi. Odniósł się także do swoich metod i doświadczeń w pracy ze studentami różnych narodowości, gdzie ceni sobie bogactwo kultur i odmienności, akcentując jednocześnie szczerość i prawdę w relacjach. W jego pełnej misji i pasji drodze zawodowej ważne są role, w które się wciela. Dużym osobistym przeżyciem dla Marka Probosza była rola rotmistrza Pileckiego, którego tragiczne losy utrwalił dramat telewizyjny Śmierć rotmistrza Pileckiego w reżyserii Ryszarda Bugajskiego.

Prelekcja Katarzyny Dąbrowskiej, wicedyrektor Zespołu Szkół Samochodowych we Włocławku, dotyczyła braku tolerancji, która doprowadziła do eksterminacji ludności i wyniszczenia narodów w czasie II wojny światowej. Realizowany we włocławskiej samochodówce projekt Transport 77 zaangażował uczniów w historie Polaków deportowanych ostatnim transportem do Auschwitz 31 lipca 1944 roku. Odkrywanie ich tragedii wyzwoliło u młodych ludzi pokłady wrażliwości, którą dzielili się z innymi. Stało się przestrogą przed totalitaryzmem i faszyzmem, impulsem do promowania równości, tolerancji i otwartości na drugiego człowieka, a także do zachowania pamięci o ofiarach.

Olga Khabibulina przygotowała prezentację na temat nowych projektów Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie w obszarze działań na rzecz szacunku dla odmienności w szkołach i placówkach oświatowych. Narzędzia i materiały opracowane dla nauczycieli w kontekście problematyki uchodźczej i potrzeb uczniów są dzisiaj bardzo przydatnym narzędziem w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Na zakończenie głos zabrał Prezes Zjednoczenia Nauczycieli Polskich na Ukrainie, Adam Chłopek. Organizacja powstała w 1999 roku i wspiera podnoszenie kwalifikacji nauczycieli języka polskiego na Ukrainie, opracowuje poradniki metodyczne, programy nauczania, propaguje polską historię i kulturę. Nawiązanie współpracy z członkami Zjednoczenia będzie dla nas płaszczyzną wymiany doświadczeń i wzajemnego rozwoju zawodowego.

W podsumowaniu konferencji, w której wzięło udział stu uczestników, życzyliśmy wszystkim otwartości na nowe wyzwania, czasu na praktyczne aktywności oraz dostrzeganie i rozwijanie talentów dzieci i młodzieży.  Ważne jest tworzenie przestrzeni do działania dla młodych ludzi w lokalnych i międzynarodowych inicjatywach, które pozwolą im zwiększyć świadomość zarówno swoich możliwości, jak i różnorodności i tożsamości kulturowych wokół nas. Wtedy łatwiej o harmonię i spokój ducha w ciągle zmieniającym się świecie.

 

 

Dorota Łańcucka, KPCEN we Włocławku

18 listopada 2021 r.

 

Alicja Przytomska-Pietrzak
alicja.przytomska-pietrzak@edupolis.pl

Organizacja: KPCEN we WłocławkuLiczba odwiedzin:

6,050,166