Fundacja Anwil nagrodzi utalentowanych uczniów – nabór wniosków trwa

stypendyści programu 2022

Fundacja Anwil nagrodzi utalentowanych uczniów – nabór wniosków trwa

Fundacja Anwil nowe logo

W tegorocznej edycji programu “Primi inter Pares”, Fundacja ANWIL wprowadza istotne zmiany, mające na celu ułatwienie procesu aplikowania oraz zwiększenie korzyści dla uczestników. W ramach tych zmian, budżet stypendialnego programu zostanie zwiększony do 143 500 zł. Wsparcie finansowe obejmie łącznie 46 uczniów – 16 uczniów z ósmych klas szkół podstawowych oraz 30 uczniów szkół ponadpodstawowych.

Jednym z kluczowych usprawnień jest nowy sposób składania wniosków. Kandydaci już nie będą musieli wypełniać papierowych formularzy i przesyłać ich tradycyjną pocztą. Zamiast tego, proces aplikowania stanie się bardziej dostępny i intuicyjny, gdyż wnioski będą składane online za pośrednictwem systemu grantowego na stronie granty-fundacja.anwil.pl . Ta zmiana ma na celu ułatwić uczestnikom dostęp do programu i wyeliminować zbędne ograniczenia związane z tradycyjnym procesem składania wniosków. Dodatkowo, kwoty miesięcznych stypendiów zostaną podniesione. Uczniowie szkół podstawowych otrzymają teraz 250 złotych miesięcznie, zaś uczniowie szkół ponadpodstawowych – 350 zł.

Zmiany te pozwolą uczestnikom programu “Primi inter Pares” czerpać jeszcze większe korzyści z oferowanego wsparcia stypendialnego, zachęcając jednocześnie do aktywnego uczestnictwa i kontynuowania doskonalenia swoich umiejętności oraz osiągnięć w różnych dziedzinach.

Wzorem lat ubiegłych na stypendia mogą liczyć nie tylko osoby wyróżniające się wysoką średnią ocen (kandydaci muszą wykazać się co najmniej średnią 4,8), ale także osiągnięciami w różnych dziedzinach nauki, sportu, kultury oraz zaangażowaniem społecznym. Szczegółowe zasady punktowania określa regulamin programu.

Program stypendialny „Primi inter pares” ma celu pomóc młodym ludziom rozwijać indywidualne uzdolnienia, realizować zainteresowania, a także stworzyć dodatkową motywację do dalszej, wytężonej pracy. Do tej pory z programu stypendialnego Fundacji ANWIL, w ramach jego dziewięciu dotychczasowych odsłon, skorzystało 312 uczniów ze szkół znajdujących się na terenie Włocławka i powiatu włocławskiego. Ich osiągnięcia fundacja wsparła łączną kwotą 882 000 zł.

Nabór wniosków potrwa do 18 września tego roku.

Plik do pobrania:
Regulamin program stypendialny 2023_2024

 

Źródło: fundacjaanwil.orlen.pl
Fot. Stypendyści programu „Primi inter pares” 2022 r. (fundacjaanwil.orlen.pl)

15 września 2023 r.

Alicja Przytomska-Pietrzak
alicja.przytomska-pietrzak@edupolis.pl

Organizacja: KPCEN we Włocławku| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie