Forum Praktyków Animacji i Edukacji Kulturowej

Forum Praktyków Animacji i Edukacji Kulturowej

Terenowy Dom Kultury MCK w Bydgoszczy zaprasza dyrektorów, samorządowców, animatorów, edukatorów na pierwsze w województwie kujawsko-pomorskim Forum Praktyków Edukacji i Animacji Kulturowej. 

Sektory: Kultury – Edukacji – Pomocy Społecznej, czyli Gminne i Miejskie Domy Kultury, Biblioteki, Świetlice Wiejskie, Szkoły, NGO.

Tematy Forum:

  1. Budowanie sieci lokalnych i regionalnych 
  2. Partnerstwa międzysektorowe 
  3. Miejskie i dzielnicowe programy edukacji kulturalnej/kulturowej 
  4. Jak pracować z mniejszościami kulturowymi/narodowościowymi (Ukraina)? 
  5. Jak wykorzystać przestrzeń publiczną do pracy z lokalną społecznością? 
  6. Dobre z praktyki różnych województw (miast i wsi) 
  7. Streetworking – Partycypacja

 

Uczestnikom Forum zapewniamy wyżywienie i nocleg.
Miejsce: Ośrodek Wypoczynkowy Półwysep Wądzyn (pow. Brodnicki)
Termin: 12-13 września 2022 r.

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez na stronie Terenowego Domu Kultury https://terenowydomkultury.pl/zgloszenia-na-forum/lub bezpośrednio przez formularz: https://bit.ly/zgłoszenia-forum.

Informacje na temat Forum oraz formularze zgłoszenia dostępne są również na stronie facebookowej Terenowy Dom Kultury.

Program Forum 22

24 sierpnia 2022 r.

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w BydgoszczyLiczba odwiedzin:

6,035,871