„Dzwonek na obiad”- V edycja programu

„Dzwonek na obiad”- V edycja programu

Fundacja „Być Bardziej” przygotowuje na rok szkolny 2018/19 piątą już edycję programu „Dzwonek na obiad”, która rozpocznie się 1 września 2018 r. W ramach projektu rodzice uczniów z rodzin najbardziej potrzebujących mogą ubiegać się o sfinansowanie szkolnych obiadów. Program realizowany przez Fundację przyczynia się do zniwelowania problemu niedożywienia dzieci i młodzieży w Polsce. O patronat nad projektem wystąpiono do Prezydenta RP, Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Program „Dzwonek na obiad”

Uczniów z rodzin potrzebujących, w których miesięczny dochód na jedną osobę nie przekracza 1000 zł, do programu zgłosić mogą nauczyciele, pedagodzy lub rodzice poprzez wypełnienie internetowo i odesłanie na adres: Fundacja „Być Bardziej”, ul. Królowej Aldony 12 lok. 1, 03-928 Warszawa wniosku wraz z załącznikami. Szczegóły ubiegania się o dofinansowanie posiłków dla uczniów wraz z wnioskiem aplikacyjnym można znaleźć w „Vademecum stypendysty”, dostępnym na stronie www.dzwoneknaobiad.pl.

Akcja „Grosz do Grosza”

Akcja ta zostanie przeprowadzona na terenie wszystkich zgłoszonych szkół w terminach: od 2 do 27 października 2018 r. (I semestr) i od 1 do 29 marca 2019 r. (II semestr). W tym czasie placówki oświatowe, które przystąpią do akcji, zobowiązane są do powołania komitetu organizacyjnego (uczniowie oraz pełnoletni opiekun akcji – jeden nauczyciel) i przeprowadzenia na terenie placówki zbiórki, z której dochód Fundacja „Być Bardziej” przeznaczy na wykupienie kolejnych obiadów dla uczniów z całej Polski. Aby zgłosić się do akcji konkursowej „Grosz do Grosza”, należy wypełnić odpowiedni formularz elektroniczny w zakładce “zgłoś szkołę” na stronie internetowej www.dzwoneknaobiad.pl, a także wydrukować go (proszę pamiętać o pieczątce szkoły i podpisie dyrektora szkoły) i odesłać do 30 września 2018 r. pocztą tradycyjną na adres Fundacji podany wyżej. Dla szkoły, która zbierze największą kwotę w ciągu jednego semestru, Fundacja przewiduje nagrodę dydaktyczną, a dla pozostałych szkół dyplomy z podziękowaniem za udział w akcji „Grosz do Grosza” i w programie „Dzwonek na obiad”.

II Dzień walki z niedożywieniem w Polsce

Istotnym celem działania Fundacji jest nie tylko walka z niedożywieniem, ale także uświadamianie społeczeństwa w zakresie tego problemu oraz promowanie wolontariatu. Wobec powyższego Fundacja, już po raz drugi, pragnie zaangażować szkoły i organizacje do zainicjowania i przeprowadzenia w swoich lokalnych środowiskach „Dnia walki z niedożywieniem w Polsce”.

Podczas trwania tego wydarzenia odbędzie się zbiórka publiczna, z której zebrane środki finansowe zostaną przeznaczone na obiady dla podopiecznych Fundacji. Forma, jaką przybierze wydarzenie, nie jest ściśle określona, najważniejsze jest, aby trafiła ona do jak najszerszego grona odbiorców i angażowała jak najwięcej wolontariuszy. W celu zgłoszenia szkoły do projektu należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.dzwoneknaobiad.pl.

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie