Dzień Krajobrazu

Fragment plakatu Dnia Krajobrazu 2023 - wyglądający jak haft krzyżykowy na osnowie - przedstawia zabudowania i napis: doceń lokalność!

Dzień Krajobrazu

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska - logotyp Przyroda, architektura, kultura w twojej codzienności. „Doceń lokalność!” – to hasło Dnia Krajobrazu 2023.

Krajobraz lokalny stanowi przestrzeń życia codziennego każdego nas. Czy jednak wiemy, które cechy krajobrazu lokalnego są unikalne i cenne, a które niepożądane? Dzień Krajobrazu 2023 służy refleksji nad kondycją miejsc, w których mieszkamy, uczymy się, pracujemy, byśmy mogli chronić to, co jest w nich najcenniejsze.

Tegoroczne obchody Dnia Krajobrazu to okazja do promowania wartości krajobrazów towarzyszących codziennemu życiu każdego z nas, a także krajobrazów charakterystycznych dla poszczególnych regionów.

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zachęca instytucje publiczne, wyższe uczelnie, placówki oświatowe i kulturalne, organizacje pozarządowe oraz wszystkich mieszkańców naszego kraju do podejmowania różnego rodzaju inicjatyw, takich jak spacery krajobrazowe, spotkania, debaty, wykłady, konkursy plastyczne związanych z lokalną geografią, historią, kulturą.

Perłami lokalnych krajobrazów mogą być najdrobniejsze ich elementy, jak pojedyncze drzewa, przydrożne kapliczki czy zdobienia domów. Poznawajmy, chrońmy i odpowiednio kształtujmy naszą okolicę, byśmy czuli, że jest w niej cząstka nas samych. Doceniajmy lokalność!Plakat Dnia Krajobrazu 2023 pod hasłem Doceń lokalność! Mój krajobraz współtworzę i chronię. Kolaż kilkunastu pejzaży.

Dzień Krajobrazu (Międzynarodowy Dzień Krajobrazu) został ustanowiony przez Radę Europy z inicjatywy Polski, a konkretnie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Obchodzony jest 20 października na pamiątkę podpisania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej.

Ideą Dnia Krajobrazu jest budowanie świadomości społecznej w zakresie wzorcowych praktyk względem krajobrazu, a także inspirowanie różnych podmiotów do podejmowania działań służących najwyższej jakości krajobrazów – miejskich, rolniczych czy naturalnych.

W Polsce wydarzenia towarzyszące obchodom Dnia Krajobrazu odbywają się przez cały październik we wszystkich województwach. Organizowane są przez samorządy, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe i inne podmioty.

Każdego roku Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ogłasza temat krajowych obchodów i patronuje wydarzeniom towarzyszącym.

Więcej informacji o:

 

 

Wydarzenia organizowane w ramach Dnia Krajobrazu 2023

Stwórz plakat na Dzień Krajobrazu 2023! Startuje konkurs artystyczny

„Haft” zwycięskim plakatem Dnia Krajobrazu 2023

Fot. Plakat Dnia Krajobrazu 2023 – Antonina Nowak “Haft”

Źródło: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

 

 

Ryszard Karczewski
ryszard.karczewski@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 6665387