Dzieci z doświadczeniem migracji w polskiej szkole

Dzieci z doświadczeniem migracji w polskiej szkole

Fundacja EMIC

Dla wielu szkół temat ten pojawił się w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie, po 24 lutego 2022 roku. Do grupy dzieci z doświadczeniem migracji należy dodać również dzieci polskie, powracające z zagranicy, które nie znając dobrze języka polskiego i kontekstu polskiej szkoły borykają się z wieloma wyzwaniami edukacyjnymi.

Fundacja EMIC udostępnia bezpłatne opracowanie pt. “Model szkoły przyjaznej uczniom i uczennicom z doświadczeniem migracji”.

Pierwsza część modelu zawiera dziewięć obszarów tematycznych, które są odpowiedzią na wyzwanie związane z codziennością szkół, do których uczęszczają dzieci z doświadczeniem migracji. Drugą część modelu stanowi materiał wspomagający, w którego skład wchodzi pięć kart dyskusji filozoficznych wokół tematu migracji, które stanowią cenny materiał dydaktyczny do pracy z dziećmi i młodzieżą, trzy mini podcasty, nagrania audio z praktykami, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami z pracy w wielokulturowym, szkolnym środowisku.

Cenny materiał stanowią również wzory szkolnych dokumentów (np. usprawiedliwienia, zwolnienia, pakiety powitalne dla rodziców/opiekunów prawnych i pakiet powitalny dla ucznia/uczennicy z doświadczeniem migracji, które stanowią w całości uzupełnienie zaprezentowanych treści w modelu).  Model można traktować jako całościowe podejście, które krok po kroku będzie stanowić wzmocnienie i wsparcie w tworzeniu przyjaznego szkolnego środowiska lub można wybrać pojedyncze jego elementy, które uzupełnią działania już podjęte.

Model szkoły przyjaznej uczniom i uczennicom z doświadczeniem migracji (PDF, 11 MB)

20 listopada 2023 r.

Ryszard Karczewski
ryszard.karczewski@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 6662784