Digital Youth Forum 2021

Digital Youth Forum 2021

Digital Youth Forum poświęcone jest edukacji w zakresie bezpiecznego, kreatywnego i pozytywnego korzystania z internetu i nowych technologii. Impreza skierowana jest do uczniów klas 7-8 szkół podstawowych i klas 1-3 szkół ponadpodstawowych. Wydarzenie organizowane jest z myślą o transmitowaniu go przez szkoły w klasach lub w ramach edukacji zdalnej. 

Termin: 10 czerwca 2021 r.

Dlaczego warto organizować w szkole DYF? 

Forum organizowane jest od 5 lat i spotyka się co roku z bardzo dobrym odbiorem ze strony młodzieży. Dzięki wysłuchaniu dorosłych ekspertów i rówieśników, którzy kreatywnie wykorzystują internet, uczniowie będą mieli możliwość inspiracji i zdobycia konkretnej wiedzy. W 2020 roku impreza po raz pierwszy odbyła się w formule online. Jednocześnie transmisję oglądało 20 000 uczniów!

Jak wyglądają zajęcia DYF 2021? 

Transmisja wydarzenia będzie prowadzona na stronie digitalyouth.pl. Program DYF, oprócz wystąpień, zakłada przerwy na krótkie dyskusje na forum klasy, udział w konkursach online (przy wykorzystaniu własnych smartfonów) oraz wypoczynek i posiłek. W przypadku zdalnych lekcji uczniowie oglądają transmisję z wydarzenia na stronie digitalyouth.pl. Z nauczycielem kontaktują się na platformie edukacyjnej, z której klasa korzysta na co dzień. Zajęcia są przystosowane dla młodzieży niesłyszącej.

Rejestracji na wydarzenie dokonuje nauczyciel lub opiekun. W sytuacji, gdy w wydarzeniu bierze udział kilka klas z danej szkoły prosimy o rejestrację każdej klasy osobno. Rejestracja jest bezpłatna.

Wszystkie zarejestrowane szkoły otrzymają:
– scenariusz zajęć w wariantach stacjonarnym i zdalnym (PDF online),
– certyfikat udziału w DYF (PDF online),
– możliwość udziału w konkursach organizowanych w ramach DYF 2021.

Szczegółowe informacje TUTAJ

Fot. logo DYF

30 kwietnia 2021 r.

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

5,748,019