COGNI – konferencja

Plakat konferencji "Cogni"

COGNI – konferencja

Konferencja kognitywistyczno-pedagogiczna COGNI to inicjatywa, która tworzy pomost pomiędzy (neuro)naukowcami, lekarzami, terapeutami, praktykami i studentami, a środowiskiem oświaty i rodzicami. Jej głównym celem jest popularyzacja neuronauk, zdrowia psychicznego, możliwości i nowoczesnych metod terapeutycznych, a także wymiana wiedzy i praktycznych wskazówek do pracy z dziećmi i młodzieżą. Ponadto, ma ona pozwolić na uwzględnienie w dyskusji o zdrowiu psychicznym, edukacji i wychowaniu, doświadczeń dorosłych, którzy na co dzień opiekują się nieletnimi. Dzieci w wieku od lat 6 do lat 18, uczestniczą w warsztatach bezpłatnie, pod opieką rodzica/opiekuna prawnego.

Tematyka wystąpień związana będzie z:​

  • neuronaukami,
  • budową, funkcjonowaniem i zaburzeniami pracy układu nerwowego,
  • zdrowiem i higieną układu nerwowego,
  • rozwojem i wychowywaniem dzieci i młodzieży,
  • neurodydaktyką,
  • pracą z dziećmi z grupy SPE,
  • metodami nauczania,
  • sylwetką nauczyciela,
  • przepisami prawa oświatowego.

 

Więcej informacji na stronie I Ogólnopolskiej Konferencji Cogni.

_

19 czerwca 2023 r.

Ryszard Karczewski
ryszard.karczewski@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 6635207