Ceremoniał szkolny…

Ceremoniał szkolny…

17 września 2019 roku w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy odbyły się warsztaty Ceremoniał szkolny, poczet flagowy i poczet sztandarowy. Było to kolejne działanie realizujące kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 w zakresie Wychowania do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.

Podczas warsztatów uczestnicy mieli okazję zobaczyć dwa wzorcowe poczty sztandarowe. KPCEN gościł poczet sztandarowy VIII Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy z klasy mundurowej oraz poczet sztandarowy z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bydgoszczy. Wszyscy stwierdzili, że były to jedne z najlepiej prezentujących się pocztów. Perfekcyjnie zaprezentowały postawy i chwyty sztandarem.

Prezentacja pocztu klasy mundurowej VIII LO

Prezentacja pocztu klasy mundurowej VIII LO

Na warsztatach zostały omówione, wypracowane i przećwiczone kwestie związane z ceremoniałem szkolnym, ogólnymi zasadami organizacji uroczystości nadania imienia szkole. Omówiono zasady precedencji w Polsce oraz eksponowanie flagi państwowej z innymi flagami.

Ciekawym doświadczeniem była próba składania przez uczestników flagi państwowej.

Oprac. i fot.: Grzegorz Nazaruk

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w ToruniuLiczba odwiedzin:

6,152,213