Broszura edukacyjna Brodnickiego Parku Krajobrazowego

Broszura edukacyjna Brodnickiego Parku Krajobrazowego

Brodnicki Park Krajobrazowy obejmuje swoim obszarem 2 województwa: kujawsko-pomorskie i warmińsko-mazurskie. Zajmuje najbardziej wartościową pod względem przyrodniczym i kulturowym część Pojezierza Brodnickiego – ponad 60% powierzchni Parku stanowią lasy (bory sosnowe i mieszane, w których podziwiać można kilkusetletnie drzewa – pomniki przyrody), wody (ponad 40 jezior) zajmują około 10% powierzchni. Najcenniejsze obszary chroni 8 rezerwatów przyrody (3 leśne, 3 torfowiskowe oraz 2 florystyczne).

Na duże bogactwo i różnorodność gatunków flory składają się liczne rośliny gatunki objęte ochroną całkowitą lub częściową, a także gatunki reliktowe – znajdziemy tutaj m.in. storczyka, lilię złotogłów, 3 gatunki rosiczek, bagno zwyczajne. Z licznej i cennej fauny Parku na wyróżnienie zasługują chronione gatunki bielika, orlika krzykliwego, bociana czarnego, bąka, kilka gatunków perkozów, żurawia, a także wydry i bobra europejskiego.

Elementami dziedzictwa kulturowego na terenie Parku są m.in. pozostałości osad palowych nad jeziorem Łąkorz i Robotno, 5 grodzisk średniowiecznych, 12 obiektów tradycyjnego budownictwa wiejskiego z XVIII i XIX w. oraz obiekty sakralne i zespoły pałacowo-dworskie.

Podziwianiu bogactw Brodnickiego Parku Krajobrazowego sprzyjają liczne szlaki turystyki pieszej – w tym Brodnicki Nordic Walking Park z ponad 26 km oznakowanych tras, oraz turystyki rowerowej, kajakowej czy konnej.

Siedzibą Brodnickiego Parku Krajobrazowego jest Grzmięca nad jeziorem Strażym. Funkcjonuje tam ogród dydaktyczny i posterunek meteorologiczny oraz pasieka dydaktyczna, z prowadzonej tu edukacji przyrodniczej w ciągu roku korzysta ok. 3-4 tys. dzieci, młodzieży i dorosłych.

W ramach edukacji ekologicznej Brodnicki Park Krajobrazowy oferuje m. in.:
– bazę dydaktyczną – sala, muzeum – Zielona Szkoła “Eko-Gaj” w Gaju,
– ścieżki przyrodniczo-edukacyjne:

  • piesza ścieżka dydaktyczna “Bobrowiska” (4 km),
  • rowerowa przyrodnicza ścieżka dydaktyczna do rezerwatu leśnego “Retno” (10 km),
  • kajakowa ścieżka dydaktyczna do rezerwatu florystycznego “Bachotek” (9 km),
  • przyrodniczo-leśna ścieżka dydaktyczna “Grabiny – Łąkorz” (4 km).

 

Więcej informacji

Do pobrania: broszura edukacyjna

Oprac. na podstawie: http://parki.kujawsko-pomorskie.pl/bpk

Oprac. Agnieszka Miranowska
Wydział Udostępniania Zbiorów
Biblioteka Pedagogicznaim. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu

Agnieszka Miranowska
agnieszka.miranowska@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 6662784