Awans zawodowy – nowe zasady – nauczyciel dyplomowany

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

25 Lut Awans zawodowy – nowe zasady – nauczyciel dyplomowany

Akty prawne

Awans zawodowy nauczycieli regulują następujące przepisy:

  • ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215),
  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574 z późn. zm.).

 

Przepisy przejściowe dotyczące awansu zawodowego zostały zawarte w:

  • art. 123 – art. 130 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17),
  • art. 8 – art. 12 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karty Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1287).

 

Więcej informacji TUTAJLiczba odwiedzin:

2,641,002