Anonimowy test wiedzy dotyczący numeru alarmowego 112

Anonimowy test wiedzy dotyczący numeru alarmowego 112

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy realizuje działania informacyjno-edukacyjne skierowane do dzieci, młodzieży oraz dorosłych na rzecz poprawy bezpieczeństwa w naszym województwie, w tym pod kątem znajomości zasad funkcjonowania numeru alarmowego 112 w celu zwiększania i poszerzania ich świadomości. Jednym z elementów ww. działań jest opracowany w formie elektronicznej anonimowy test wiedzy dotyczący numeru alarmowego 112.

Poza tym szkoły zainteresowane udziałem w zajęciach promocyjno-edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa, w tym z numeru alarmowego 112, mogą zgłaszać zainteresowanie projektem do Szymona Borkowskiego, pracownika Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego na adres e-mail: sborkowski@bydgoszcz.uw.gov.pl , tel. 52 349 73 82.

TEST

Fot. Pixabay

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w BydgoszczyLiczba odwiedzin:

6,149,581