Ambasada USA dofinansuje projekt Młyna Wiedzy

Ambasada USA dofinansuje projekt Młyna Wiedzy

Działanie Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy pod tytułem „Power Your Future” ma na celu podniesienie świadomości społecznej na temat roli odnawialnych źródeł energii w ochronie klimatu oraz budowie zrównoważonego bezpieczeństwa energetycznego.

Na ten cel toruńskie centrum nauki otrzyma 20 tys. dolarów w ramach NOFO (Notice of Funding Opportunity), które Ambasada USA w Polsce przeznacza na wsparcie programów podejmujących kwestię czystej energii i zmian klimatycznych.

Młyn Wiedzy będzie realizował działania w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 marca 2023 roku. Składają się na nie: festiwal nauki, interaktywne lekcje w szkołach poświęcone energii odnawialnej i zmianom klimatycznym, webinarium oraz warsztaty dla nauczycieli na temat tego, jak w ciekawy sposób uczyć o energii odnawialnej i zmianach klimatu.

Interaktywne lekcje będą przeprowadzone dla 20 klas szkolnych (w siedzibie placówek oświatowych) w gminach wiejskich woj. kujawsko-pomorskiego. Rekrutacja będzie prowadzona w semestrze letnim roku szkolnego 2021/2022. W zajęciach wezmą udział uczniowie w wieku od 7 do 12 lat.

Nauczycielom zostaną udostępnione do pobrania materiały dydaktyczne, a w siedzibie Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy odbędzie się szkolenie dot. przeprowadzania lekcji na temat OZE i zmian klimatycznych. W warsztacie będzie mogło wziąć udział 40 nauczycieli. Nabór jest planowany w semestrze zimowym roku szkolnego 2022/2023.

Podczas pikniku „Naukowa Petarda” w 2022 roku będą dostępne stanowiska edukacyjne, na których będzie można przeprowadzać doświadczenia i poznać różne metody produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Więcej informacji o działaniach w projekcie będzie można wkrótce znaleźć na stronie internetowej Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy.

Zdj. www.pixabay.com, Al3xanderD

19 sierpnia 2021 r.

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w ToruniuLiczba odwiedzin:

5,835,764