51. Międzynarodowy Konkurs Plastyczny

51 Międzynarodowy Konkurs Plastyczny

51. Międzynarodowy Konkurs Plastyczny

Konkurs jest adresowany do osób w wieku od 3 do 15 lat. Uczestnik może zostać zgłoszony do konkursu tylko i wyłącznie poprzez szkołę, dom kultury lub inną placówkę edukacyjną.

Celem konkursu jest budowanie pełnego zrozumienia pomiędzy dziećmi z całego świata oraz umożliwienie im, poprzez uczestnictwo w konkursie i wystawę zgromadzonych prac, pogłębiania komunikacji w sposób wykraczający poza ograniczenia rasowe, językowe oraz kulturowe. Organizatorzy mają nadzieję, że poprzez poznanie sztuki rówieśników z innych krajów, młodzież (oraz dorośli) uświadomią sobie, że znacznie więcej ich łączy niż różni.

Sponsorami i organizatorami konkursu są: Pentel Co., Ltd. oraz Biiku Bunka Kyokai (Fundacja na Rzecz Rozwoju Sztuki) przy współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych Japonii oraz Ministerstwem Edukacji, Kultury, Sportu, Nauki i Technologii Japonii, gazetą Yomiuri Shimbun, Japońską Federacją Projektowania Artystycznego, Japońskim Stowarzyszeniem Edukacji Artystycznej.

Konkurs realizowany jest na terytorium Japonii, natomiast czynności związane z przygotowaniem i koordynacją przebiegu konkursu w Polsce realizuje Pentel Poland Sp. z o.o. Zbiórka prac w Polsce potrwa do 6 listopada 2020 r.

W Międzynarodowym Konkursie Plastycznym wyróżnione dzieci otrzymują prestiżowe medale i certyfikaty oraz nagrody rzeczowe (art. plastyczne / piśmienne marki Pentel), które stanowią dowód uznania i motywują do dalszej pracy twórczej!

Regulamin

Strona konkursu

Ryszard Karczewski
ryszard.karczewski@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 6640845