1 kwietnia: Postylla Toruńska na święta Wielkiej Nocy. Prezentacja dzieła ze zbiorów Książnicy Kopernikańskiej

1 kwietnia: Postylla Toruńska na święta Wielkiej Nocy. Prezentacja dzieła ze zbiorów Książnicy Kopernikańskiej

W czwartek, 1 kwietnia, Książnica Kopernikańska w Toruniu pokaże online Postyllę Toruńską. Dzieło opublikowane w 1594 r. przez Andrzeja Koteniusza zaprezentuje Justyna Gierszewska z Działu Zbiorów Specjalnych Książnicy Kopernikańskiej. Początek transmisji na facebookowym profilu Książnicy Kopernikańskiej o godz. 18.00. Postylla Toruńska (Postilla, to jest kazania albo wykłady Ewangelii świętych) zawiera kazania i wykłady ewangelii. Z języka niemieckiego przełożył Jan Kalkstein. Liczy 650 stron formatu folio. Ilustrowana 70 dużymi i ponad 70 mniejszymi drzeworytami. Wiadomo o czterech egzemplarzach dzieła zachowanych w Polsce. Dwa znajdują się w Bibliotece Kórnickiej PAN, jeden w Bibliotece Jagiellońskiej i jeden w zbiorach Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

5,750,489