Zarządzenie rektora UKW w Bydgoszczy

Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego (zbud. 2012) przy ul. Ogińskiego w Bydgoszczy

Zarządzenie rektora UKW w Bydgoszczy

Od 11 do 27 marca 2020 roku włącznie władze UKW zawiesiły wszystkie zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych, a także dla doktorantów. Nie będą się odbywały również zajęcia realizowane w ramach projektów. Odwołane zostały wszelkie wydarzenia otwarte organizowane na uczelni.

Władze UKW podjęły też decyzję o zamknięciu Biblioteki UKW dla wszystkich użytkowników.

Aby nie dopuścić do rozprzestrzeniania się koronawirusa, ograniczono odwiedziny w akademikach. Dostęp do budynków będą mieć wyłącznie studenci, którzy w nich mieszkają.

Pracownicy administracyjni będą pracować według dotychczasowego harmonogramu.

Zdjęcie gł.: Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego (zbud. 2012) przy ul. Ogińskiego w Bydgoszczy. Źródło: Wikimedia Commons

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w ToruniuLiczba odwiedzin:

6,139,009