Nabór wniosków w ramach Programu „Lekcje o finansach” – edycja 2024

Monety, wykresy banknoty i zapiski na tablicy podczas lekcji o finansach.

Nabór wniosków w ramach Programu „Lekcje o finansach” – edycja 2024

Ministerstwo Finansów - logo z godłem 2022

Przedmiotem Programu  jest wsparcie realizacji działań z zakresu edukacji finansowej polegających na przeprowadzeniu, wśród uczniów szkół podstawowych, minimum 3 zajęć lekcyjnych z zakresu szeroko rozumianych finansów. Elementem Programu jest także popularyzowanie wśród uczniów wiedzy o instytucjach publicznych działających w obszarze finansów poprzez organizację wycieczki edukacyjnej.

Celem Programu  jest rozbudzenie zainteresowania zagadnieniami finansowymi i podniesienie kompetencji finansowych uczniów.

W ramach Programu można uzyskać dofinansowanie do przeprowadzenia zajęć lekcyjnych o tematyce finansowej i wycieczek edukacyjnych obejmujących w swoim programie treści z zakresu finansów.

Wysokość dofinansowania

  1. Dofinansowanie może maksymalnie wynieść 80% koszów kwalifikowanych zadania, poniesionych na realizację zajęć lekcyjnych oraz wycieczki edukacyjnej.
  2. Maksymalna kwota dofinansowania jaką można uzyskać na jeden wniosek wynosi:
    1. 10 tys. zł, w przypadku zorganizowania jednodniowej wycieczki edukacyjnej, lub
    2. 20 tys. zł, w przypadku zorganizowania dwudniowej wycieczki edukacyjnej.

 

Termin i sposób składania wniosków

  1. Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie do 15 maja 2024 r.
  2. Złożenie wniosku dokonuje się za pomocą Systemu Obsługi Dofinansowań (dalej: SOD), dostępnego na stronie internetowej pod adresem: sod.mf.gov.pl.
  3. Do wniosku należy dołączyć dokumenty, z których wynika umocowanie osób do złożenia wniosku w ramach Programu oraz, jeżeli dotyczy, dokumenty potwierdzające (np. statut), że Wnioskodawca nie działa w celu osiągnięcia zysku oraz przeznacza całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznacza zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
  4. Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z załączonymi informacjami.

 

Zapis webinarium dotyczącego składania wniosków

Źródło: MF

_

7 maja 2024 r.

Ryszard Karczewski
ryszard.karczewski@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7181720

Skip to content