Umowy RPO i PROW: pałac w Wieńcu, edukacja, biznes, infrastruktura

Umowy RPO i PROW: pałac w Wieńcu, edukacja, biznes, infrastruktura

31 milionów złotych – taka jest wartość uruchamianego 23 maja wsparcia z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Środki zostaną przeznaczone m. in. na drogi, budowę i modernizację obiektów publicznych, potrzebne projekty w dziedzinie edukacji oraz biznes. Wśród beneficjentów przedsiębiorcy, samorządy lokalne i organizacje społeczne. Największe wsparcie, bo 15 mln złotych otrzyma Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny, który realizuje przebudowę i modernizację Zespołu Pałacowo-Parkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka. Z kolei miasto Bydgoszcz, dzięki dofinansowaniu ponad 7 mln złotych zrealizuje projekt edukacyjny, polegający na organizacji dodatkowych zajęć, rozwijających kompetencje kluczowe dla 2,5 tysiąca uczniów z 25 bydgoskich szkół.

W pałacu w Wieńcu, po remoncie i modernizacji samej eklektycznej budowli oraz starego dworu i kordegardy, zostanie ulokowane nowa instytucja – Kujawskie Centrum Muzyki. Zrealizowane zostaną także remont zabytkowego ceglanego ogrodzenia, budowa dróg wewnętrznych, miejsc postojowych, alejek spacerowych z wykorzystaniem istniejącego drzewostanu i obiektów małej architektury. Całkowity koszt inwestycji to 23 mln złotych.

Znaczące środki, ponad 11 milionów złotych, przekazujmy na miękkie przedsięwzięcia w dziedzinie edukacji, w ramach których sfinansowane zostaną wysokiej jakości zajęcia pozalekcyjne (m. in. z języka angielskiego, matematyki, programowania komputerowego i robotyki) i doposażenie pracowni dydaktycznych szkół podstawowych i studia podyplomowe dla nauczycieli.

– To także inwestycje, inwestycje bardzo ważne. Tworzymy w ten sposób nie tylko warunki rozwoju dla tych młodych ludzi. Od tego, co wyniosą ze szkół zależy to, kim się w przyszłości staną, kim będą – i co wniosą do rozwoju Kujaw i Pomorza – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

Największe z tych przedsięwzięć, za ponad 8,3 miliona złotych, zrealizuje samorząd miejski Bydgoszczy. Z zajęć dodatkowych i wyrównawczych, a także specjalistycznego wsparcia korekcyjno-kompensacyjnego, logopedycznego, socjoterapeutycznego i psychoedukacyjnego skorzysta ponad 2,5 tysiąca uczniów bydgoskich podstawówek. Ponad 300 pracujących w nich nauczycieli będzie mogło bezpłatnie podnieść kwalifikacje biorąc udział w szkoleniach i podejmując studia podyplomowe. Szkoły otrzymają też nowy sprzęt dydaktyczny.

Lista projektów RPO/EFS

Wśród projektów inwestycyjnych ze względu na koszty i wagę  wyróżniają się również budowa nowego przedszkola w Ryńsku w powiecie wąbrzeskim oraz zakup i montaż instalacji solarnych (służących produkcji energii elektrycznej i cieplnej) na 101 jednorodzinnych budynkach mieszkalnych w Chełmży w powiecie toruńskim. W obu przypadkach dofinansowanie z RPO to rząd pół miliona złotych.

Umowy odbiorą też samorząd gminy Świekatowo w powiecie świeckim (na stworzenie przestrzeni rekreacyjnej z urządzeniami do ćwiczeń na wolnym powietrzu) i samorząd miejski Chełmży (na remont restauratorski elewacji ratusza). Dotacje wynoszą tu po ćwierć miliona złotych.

Lista projektów RPO/EFRR

Umowy PROW, warte łącznie 3,5 mln złotych, to tym razem przede wszystkim pieniądze dla przedsiębiorców, startujących i tych już okrzepłych. Tym pierwszym przekazujmy w formie dotacji łącznie blisko pół miliona złotych. Pomysły na biznes, których realizacji będą służyć, to gospodarstwo opiekuńcze, gabinet terapii sensorycznej, biuro usług rachunkowych, pracownia stolarska i pracownia florystyczna oraz mobilny salon urody.

W ramach PROW sfinansujemy też przebudowę 2 kilometrów drogi gminnej przebiegającej przez miejscowości Szczuka i Cielęta w powiecie brodnickim.

Lista projektów PROW

Budżet Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 to ponad 8 miliardów złotych. Podpisaliśmy już ponad 1 700 umów o dofinansowanie z beneficjentami. Ich łączna wartość to blisko 5 miliardów złotych.

Przypadająca na nasz region pula środków PROW 2014-2020 to 362 miliony złotych. Dzięki zakontraktowanym już środkom m. in. zmodernizowano blisko 200 kilometrów dróg gminnych na terenach pozamiejskich, założono ponad ćwierć tysiąca nowych firm i stworzono lub utrzymano na wsi ponad 1000 miejsc pracy.

Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego 

Zdjęcie gł. Wręczenie umów RPO i PROW, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl

Więcej zdjęć TUTAJ

Źródło: www.kujawsko-pomorskie.pl

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w BydgoszczyLiczba odwiedzin:

6,139,243