Szkolenie „Unplugged – zapobieganie uzależnieniom w szkole”

Zakaz używania smartfonów.

Szkolenie „Unplugged – zapobieganie uzależnieniom w szkole”

Znak promocyjny Kujawu i Pomorze.

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego organizuje szkolenie dla realizatorów programu profilaktycznego „Unplugged”. Do udziału w nim zaprasza nauczycieli, pedagogów, psychologów.

Szkolenie Unplugged – zapobieganie uzależnieniom w szkole” odbędzie się 19-20 października 2023 r. w Toruniu. Szkolenie przygotowuje do prowadzenia zajęć dla młodzieży zgodnie z programem „Unplugged” oraz podnosi kompetencję kadry pedagogicznej (nauczycieli, pedagogów, psychologów szkolnych) w zakresie profilaktyki.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, a organizator szkolenia zapewnia wyżywienie, nocleg, materiały dydaktyczne. Nie są zwracane koszty podroży.

Unplugged” jest programem profilaktyki uniwersalnej adresowanym do uczniów w wieku 12-14 lat, opartym na strategii Wszechstronnego Wpływu Społecznego (CSI) i znajduje się w Systemie Informacji Oświatowej (SIO). Został opracowany w ramach projektu EU – Drug Abuse Prevention, koordynowany przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji, spełnia standardy jakości poziomu II – Dobra praktyka, zgodnie z kryteriami oceny przyjętymi w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego. Trenerzy programu – osoby realizujące szkolenie wpisani są na listę trenerów programu „Unplugged”.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu muszą przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy (wg załączonego wzoru) na adres uzl@kujawsko-pomorskie.pl  do 20 września 2023 r. (decyduje kolejność zgłoszeń).

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia pod nr tel. 56 621 2513 i 56 652 1819.

Program szkolenia

Zgłoszenie uczestnictwa

22 sierpnia 2023 r.

 

Ryszard Karczewski
ryszard.karczewski@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7165206

Skip to content