Szkoła z Szukaj w Archiwach

Rynek Staromiejski

Szkoła z Szukaj w Archiwach

Szukaj w Archiwach

Z ciekawą propozycją dla nauczycieli i uczniów wystąpił serwis Szukaj w Archiwach. Zaproponował nauczycielom wykorzystanie serwisu SwA jako nowoczesnego narzędzia dydaktycznego. Zachęcił do przeszukiwania archiwum i tworzenia własnych kolekcji tematycznych, dzięki czemu uczniowie poszerzą swoją wiedzę z zakresu nauk historycznych oraz pogłębią umiejętności prowadzenia kwerendy i korzystania z materiałów źródłowych.

19 marca 2020 roku w ramach akcji Szkoła z SwA ukazało się pierwsze zadanie dla młodzieży – Moja okolica w XX wieku. Uczniom zaproponowano stworzenie kolekcji materiałów archiwalnych, takich jak zdjęcia, dokumenty, mapy, dotyczących własnego regionu, miasta, dzielnicy czy ulicy, a następnie zaprezentowanie jej online.

Drugie zadanie pt. Życie w PRL (z 24 marca) przeznaczono dla ósmoklasistów i uczniów I klasy szkół ponadpodstawowych. Polega ono na zebraniu materiałów wiążących się z okresem peerelowskim – z obchodami Święta 1 Maja, działalnością fabryk i zakładów pracy, z funkcjonowaniem placówek handlowych, z osiedlami mieszkaniowe oraz komunistyczną propagandą.

Szczegółowe informacje na temat SwA w artykułach:

Oprac. Anna Siemińska

Fot. Widok na Rynek Starego Miasta. W głębi widoczny kościół NMP (1925), źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie