“Stalowy Anioł” trafił do Włocławka

stalowy anioł foto_01-90604d64

“Stalowy Anioł” trafił do Włocławka

W ramach XIV edycji nagród Stalowy Anioł kandydatów do nagrody mogli zgłaszać przedstawiciele organów administracji rządowej i samorządowej, przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, przedstawiciele organizacji pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych oraz laureaci poprzednich edycji konkursu.

Nagrody przyznawane są między innymi za tworzenie i realizowanie modelowych rozwiązań w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną, wdrażanie projektów aktywizacji i integracji społecznej osób wykluczonych, aktywizowanie i integrowanie wspólnot lokalnych, wspieranie sektora ekonomii społecznej i wolontariatu, promowanie dobrych praktyk z zakresu integracji społecznej oraz zaangażowanie w pracę na rzecz innych i bezinteresowną pomoc osobom potrzebującym.

Wśród laureatów XIV edycji nagród Stalowy Anioł znalazła się także włocławianka – Justyna Rykowska – specjalista ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych otrzymała nagrodę „Stalowego Anioła” przyznawaną przez Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego dla osób wyróżniających się w działalności pomocy społecznej.

Justyna Rykowska od 2012 roku związana jest ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Niepełnosprawnością Intelektualną OLIGO oraz z Centrum Kultury „Browar B.”, którego jest pracownikiem od 2018 roku. Posiada wykształcenie prawnicze uzupełnione studiami podyplomowymi z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz pozyskiwania i zarządzania Funduszami Europejskimi.

Gratulujemy!

Źródło: wloclawek.info.pl

Fot. gł. Nagroda “Stalowy Anioł”, fot. Mikołaj Kuras

Alicja Przytomska-Pietrzak
alicja.przytomska-pietrzak@edupolis.pl

Organizacja: KPCEN we Włocławku| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7164391

Skip to content