pomoc społeczna Tag

Najbardziej zaangażowanym, rzetelnym, ofiarnym i twórczym w działaniach na rzecz drugiego człowieka, zarząd województwa przyznał Stalowe Anioły – doroczne nagrody...

Liczba odwiedzin:

6,052,274