Samochodówka startuje w projekcie „Baczyński”

02 marzec Samochodówka startuje w projekcie „Baczyński”

W związku ze stuletnią rocznicą urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz podjęciem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwały w sprawie ustanowienia roku 2021 Rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Zespół Szkół Samochodowych we Włocławku przystąpił do ogólnopolskiego projektu, zainicjowanego przez nauczycieli i uczniów I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tomasza Zana we Wschowie.

Placówka zaplanowała szereg działań, mających na celu przybliżenie uczniom tego niezwykle utalentowanego poety. Oprócz prezentacji multimedialnych zaprezentowanych na lekcjach do dyspozycji wychowawcy i języku polskim, zachęcają do wzięcia udziału w konkursach: plastycznym i literackim oraz do wspólnej recytacji utworów poetyckich Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

Cele projektu:

 • upamiętnienie setnej rocznicy urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego poprzez prezentowanie twórczości poety oraz innych przedstawicieli pokolenia Kolumbów,
 • budzenie zainteresowań poezją czasów II wojny światowej, historią i dziedzictwem kulturowym naszego kraju,
 • kształtowanie świadomości patriotycznej i obywatelskiej,
 • rozwijanie i wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej,
 • kształtowanie i utrwalanie ogólnoludzkich zasad moralnych i humanistycznych,
 • dostarczanie pozytywnych wzorców osobowych,
 • dostrzeganie przez uczniów własnych zainteresowań, ich werbalizowanie i rozwijanie,
 • rozwijanie kompetencji społecznych poprzez budowanie właściwych relacji interpersonalnych,
 • promowanie inspirujących rozwiązań metodycznych.

 

Forma pracy:

 • recytacje, montaże słowno-muzyczne, nagrania, prezentacje, ilustracje, wykonania muzyczne i inne, mające znamiona działań o charakterze kulturalnym.

 

 

Plan działań:

 • „Taka miłość się nie zdarza …” – prezentacja multimedialna dotycząca uczucia poety do Basi oraz najpiękniejszych wierszy miłosnych Baczyńskiego
 • „Baczyński plastycznie” – ilustracja do wybranego utworu poety
 • „Baczyński na lekcji” – scenariusz zajęć języka polskiego, godziny wychowawczej (prezentacja sylwetki i twórczości poety)
 • „Wyrecytujmy Baczyńskiego” – nagranie recytacji lub czytania wybranego utworu poety
 • Konkurs literacki – list współczesnej młodzieży do K.K. Baczyńskiego
 • Montaż słowno – muzyczny „Trzeba umieć ludzi pokochać …”

 

Źródło: zss.q4.pl

Alicja Przytomska-Pietrzak
alicja.przytomska-pietrzak@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

4,833,864