Poniżej publikujemy najczęściej zadawane przez użytkowników Kujawsko-Pomorskiej Platformy edukacyjnej pytania oraz odpowiedzi na nie.

 1. Jestem nauczycielem. Zapomniałem hasła lub loginu. Do kogo mam się zwrócić?

Należy skontaktować się bezpośrednio z Administratorem szkolnym, który może zresetować hasło lub przypomnieć login.

 1. Jestem rodzicem. Moje dziecko nie pamięta hasła lub loginu. Z kim się z skontaktować?

W takim przypadku należy skontaktować się z Wychowawcą klasy, który powinien- jeśli sam nie jest Administratorem- poprosić  Administratora szkolnego o zresetowanie hasło i przypomnienie loginu.

 1. Zarejestrowałem się, ale nie otrzymałem e-maila z danymi do logowania [lub podałem błędny adres e-maila]. Czy mam ponownie założyć konto?

Nie. Konto zostało założone. Nie ma potrzeby zakładania konta po raz drugi. Należy skontaktować się z Administratorem szkolnym (Wychowawcą), który wygeneruje nowe hasło i przypomni login.

 1. Po rejestracji otrzymałem e-maila z danymi logowania, ale system informuje mnie, że login lub hasło są nieprawidłowe. Co robię nie tak?

Podczas wprowadzania hasła należy zwrócić szczególną uwagę na wpisywane znaki. Najczęstszą przyczyną problemów są tzw. „literówki” np. zamiast „O” użytkownicy wpisują „0” (zero) lub zamiast „q” „g”.

Jeśli pomimo kilku prób nie udało się zalogować, należy skontaktować się z Administratorem szkolnym lub Wychowawcą i poprosić o wygenerowanie nowego hasła.

 1. Założyłem konto, ale podczas logowania wpisuję swój prywatny adres e-mail i otrzymuję komunikat, że w systemie nie ma takiego użytkownika. Jaki login lub e-mail mam wpisać?

Do Edupolis można się zalogować przy pomocy loginu, który został nadany podczas rejestracji np. jan.kowalski@edupolis.pl. System nie akceptuje prywatnych adresów e-mail np.: jan.kowalski@abcdef.pl.

 1. Zakładam konto dziecku, jakie dane mam wpisać do formularza rejestracyjnego- dziecka czy moje?

Należy wpisać dane dziecka. Gdy konto dziecka jest już założone i skonfigurowane, rodzice mogą założyć swoje własne konta z poziomu panelu ucznia.

 1. Założyłem konto dla dziecka, ale wpisałem swoje dane. Czy można to zmienić?

W takim przypadku, należy zwrócić się do Wychowawcy klasy, aby udostępnił nowy „Kod szkoły”. Następnie należy usunąć konto z danymi rodzica  i założyć nowe konto, ale już z danymi dziecka.

 1. Założyłem konto dla dziecka, ale wpisałem błędne dane dziecka. Czy można to zmienić?

W takim przypadku, należy zwrócić się do Wychowawcy klasy, aby udostępnił nowy „Kod szkoły”. Następnie należy usunąć konto z błędnie wprowadzonymi danymi i założyć nowe konto,  z prawidłowymi danymi dziecka.

 1. Otrzymałem „Kod szkoły”, ale przy jego wprowadzeniu otrzymuję komunikat, że kod jest nieprawidłowy.

Kody są jednorazowe. Może zdarzyć się sytuacja, że Administrator szkolny przekazał kod więcej niż jednej osobie. Wówczas konto na danym kodzie założy tylko pierwsza osoba. Pozostałe otrzymają informację, że kod jest błędny.

Może się również zdarzyć, że w otrzymanym kodzie szkoły Administrator szkolny podczas przepisywania kodu popełnił tzw. „literówkę”. Jednak w większości przypadków, to użytkownicy podczas rejestracji popełniają literówki np. zamiast „0” (zero) wpiszemy „O”.

Jeśli kod jest błędny, należy skontaktować się z Administratorem szkolnym lub Wychowawcą w celu otrzymania nowego kodu.

 1. Otrzymałem kod szkoły w następującym formacie: uczen:5FB6123J7AA lub 5FB6123J7AAjan.kowalski. System odrzuca taki kod. Czy jest on prawidłowy?

Nie. Format kodu jest niewłaściwy. Należy wpisać tylko: 5FB6123J7AA. Jeśli pomimo tego, system nadal odrzuca kod, należy poprosić Administratora szkolnego (Wychowawcę) o nowy kod.

 1. Podczas logowania pojawił się błąd [treść poniżej], jakie działania mam podjąć?

SimpleSAML_Error_NoState: NOSTATEBacktrace:
2/ydp/idp.edupolis.pl/portal/vendor/simplesamlphp/simplesamlphp/lib/SimpleSAML/Auth/State.php:225 (SimpleSAML_Auth_State::loadState)
1/ydp/idp.edupolis.pl/portal/vendor/simplesamlphp/simplesamlphp/modules/saml/www/sp/saml2-acs.php:63 (require)
0 /ydp/idp.edupolis.pl/portal/vendor/simplesamlphp/simplesamlphp/www/module.php:134 (N/A) 

Gdy pojawi się powyższy błąd lub błąd o podobnej treści, należy zamknąć zakładkę w przeglądarce, na której wystąpiły problemy. Następnie  wyczyścić pamięć podręczną przeglądarki i podjąć próbę ponownego logowania.

Czyszczenie pamięci podręcznej- przeglądarka Google chrome [link]

Czyszczenie pamięci podręcznej- przeglądarka Edge [link]

Czyszczenie pamięci podręcznej- przeglądarka Mozilla FireFox [Link]

Czyszczenie pamięci podręcznej- przeglądarka Opera [Link]

Czyszczenie pamięci podręcznej- przeglądarka Safari [Link]

 1. Jaki login mam nadać podczas rejestracji konta?

Jeśli szkoły nie mają w tym zakresie uregulowań, to dobrą praktyką jest użycie jako loginu imienia i nazwiska (ewentualnie inicjału imienia i pełnego nazwiska) np. jan.kowalski, kowalski.jan, j.kowalski. kowalski.j. Login w takiej formie umożliwia np. nauczycielom szybszą identyfikację uczniów.

 1. Zakładam konto. Wpisuję login, ale system informuje mnie, że taki login już istnieje. Co mam zrobić?

Należy np. zamienić kolejność imienia z nazwiskiem- zamiast jan.kowalski wprowadzić kowalski.jan. Jest to często występująca sytuacja przy popularnych nazwiskach.

 1. Jestem Administratorem szkolnym, czy mogę importować użytkowników?

Nie. Od maja 2018 roku nie ma już możliwości importowania uczniów i nauczycieli za pomocą pliku. Ze względu na przepisy RODO, musieliśmy zmienić mechanizm zakładania kont.

Administrator szkolny w Panelu administracyjnym generuje kody szkół i przekazuje uczniom i nauczycielom. Jeden kod- jeden użytkownik.
Jednocześnie można wygenerować 100 kodów.
Poniżej link do instrukcji, jak generować kody. Szczegóły na stronie 15

https://www.edupolis.pl/wp-content/uploads/2018/09/Dokumentacja-Administratora-Szkolnego-Kujawsko-Pomorskiej-Platformy-Edukacyjnej-1.pdf

 1. Czy zawsze muszę  logować się do Microsoft 365 za pośrednictwem strony edupolis.pl?

Nie. Jeśli w danej chwili nie masz potrzeby korzystania z zasobów lub aplikacji Edupolis, a chcesz skorzystać tylko z Microsoft 365 (Office 365). Możesz zalogować się bezpośrednio do niego, wpisując w przeglądarkę adres: https://www.office.com lub wpisz w wyszukiwarkę office 365 logowanie. Po podaniu loginu (musi być z domeny @edupolis.pl) zalogujesz się bezpośrednio do aplikacji Microsoft 365.

 1. Kto może wygenerować kod szkoły niezbędny do założenia konta?

Kod szkoły generują administratorzy szkolni dla uczniów i nauczycieli. Jeśli rodzic nie wie, kto jest administratorem szkolnym, powinien w sprawie kodu zwrócić się do wychowawcy klasy.

 1. Zostałem wyznaczony na administratora szkolnego. Skąd ma wziąć kod szkoły?

W przypadku osób, które zostały przez dyrektorów szkół wyznaczone na administratorów szkolnych, powinny się one skontaktować się z Administratorami centralnymi (Formularz zgłoszenia administratora szkolnego) , którzy wygenerują pierwszy kod szkoły. Jeśli administratorów ma być więcej, to wówczas kod dla innych administratorów generuje pierwszy administrator szkolny.

 1. Czy Departament Cyfryzacji Państwo szkolenia z wykorzystania Edupolis i Pakietu Microsoft 365?

Nie prowadzimy szkoleń w zakresie korzystania z Edupolis oraz Microsoft 365. W prawie ewentualnych szkoleń prosimy kontaktować się Kujawsko-Pomorskimi Centrami Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku.

 1. Czy mogę uzyskać u Państwa pomoc w zakresie konfiguracji mojego sprzętu komputerowego. Nie działa mi mikrofon/kamera podczas łączenia za pośrewdnictwem aplikacji Teams?

Nie świadczymy wsparcia technicznego w zakresie konfiguracji sprzętu komputerowego użytkowników Edupolis.

 1. Nie wiem, jak działa [nie potrafię korzystać z aplikacji Teams] oraz innych aplikacje Microsoft 365. Czy mogą mi Państwo pomóc w tym zakresie?

Nie świadczymy wsparcia w zakresie korzystania i konfiguracji poszczególnych aplikacji Microsoft 365 dla użytkowników.

 1. Podczas korzystania z aplikacji Microsoft 365, pojawiają się błędy lub brakuje funkcjonalności- aplikacja nie jest skonfigurowana. Co mam zrobić? ?

Jeśli występuje błąd, to prosimy o przesłanie jego dokładnego opisu  [ewentualnie kodu błędu]. Przekażemy zgłoszenie do supportu Microsoft. Z informacji uzyskanych z Microsoft, wynika ze względu na obciążenie, aplikacje Microsoft 365, mogą konfigurować się dłużej niż ma to miejsce zwykle.

 1. Czy do spotkania w MS Teams można zaprosić osobę z poza organizacji- domeny edupolis.pl np z e-mailem wp.pl lub innym?

Nie. Możliwość zapraszania gości jest do spotkań w aplikacji Teams jest wyłączona. Nie planujemy jej udostępnienia.

Liczba odwiedzin:

3,744,697