Procedura zgłoszenia Administratora szkolnego

Poniższy formularz umożliwia zgłoszenie osoby, która ma pełnić rolę Administratora szkolnego.

Przed przesłaniem danych należny poinformować Dyrektora macierzystej szkoły, o tym iż zamierza się pełnić funkcję Administratora szkolnego i uzyskać na to jego zgodę.

W celu wykluczenia możliwości nadania uprawnień osobom nieupoważnionym, zastrzegamy sobie prawo weryfikacji danych wskazanych w formularzu zgłoszeniowym poprzez kontakt z Dyrektorem szkoły.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami: (56) 62 18 283.

 Formularz zgłoszenia Administratora Szkolnego


  Oświadczam, że zapoznałem/łam się i akceptuję treść regulaminu Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej.

  Administratorem danych osobowych jest: Województwo Kujawsko-Pomorskie – Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu NIP: 956-19-45-671, REGON: 871121290 Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, reprezentowany przez: Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych, tel. 56 62 18 243 lub e-mail: iod@kujawsko-pomorskie.pl.

  Mam świadomość mojego prawa do dostępu do treści swoich danych oraz do ich sprostowania, usunięcia, a także do ograniczenia przetwarzania, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub przenoszenia tych danych. Wiem, iż moją zgodę mogę odwołać w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych z Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie z siedzibą w Toruniu, Plac Teatralny 2, w celach związanych z obsługą niniejszego zgłoszenia.

  | Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

  Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

  Odsłon: 7162047

  Skip to content