„Póki nie jest za późno”

„Póki nie jest za późno”

Logotyp Centralnego Muzeum Jeńców WojennychKonkurs skierowany jest do uczniów i nauczycieli wszystkich typów szkół z całej Polski.

Uczestnicy konkursu mają za zadanie zrealizować projekt historyczny.

Projekt musi spełniać następujące warunki:

• być rzetelnym i oryginalnym opracowaniem samodzielnie zebranych przez autora/autorów źródeł historycznych np. dokumentów pisanych, wspomnień i relacji ustnych, nagrań video i audio, fotografii,
• dotyczyć konkretnego miejsca, obiektu lub znaku pamięci narodowej na terenie Polski lub miejsc autentycznych wydarzeń historycznych w Polsce, nieupamiętnionych dotychczas w trwały, materialny sposób. Może także przedstawiać losy ludzi związanych z miejscem pamięci, ale związek ten musi być wyraźnie wykazany. Miejsca, znaki i obiekty pamięci muszą dotyczyć wojen i konfliktów zbrojnych w XX w.
• mieć własny tytuł, adekwatny do zawartości.

Zrealizowane projekty można przedstawić w postaci:

  • pracy pisemnej (do 20 stron A4),
  • audycji radiowej (do 20 min.),
  • filmu dokumentalnego lub paradokumentalnego (do 20 min.),
  • strony internetowej (w tym tekst 10–40 tys. znaków),
  • prezentacji multimedialnej (w tym tekst 10–40 tys. znaków).

Zgłoszenia można przesyłać mailem lub pocztą tradycyjną.

Więcej informacji organizator zamieścił w regulaminie i na stronie konkursu.

Termin nasyłania zgłoszeń mija 5 kwietnia 2023 r.

W konkursie zostaną przyznane trzy nagrody główne i co najmniej jedno wyróżnienie. Łączna wartość nagród wynosi 10 tysięcy złotych.

7 lutego 2023 r.

Ryszard Karczewski
ryszard.karczewski@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w BydgoszczyLiczba odwiedzin:

6,139,028