Międzynarodowe badanie postępów biegłości w czytaniu (PIRLS 2021)

Międzynarodowe badanie postępów biegłości w czytaniu (PIRLS 2021)

Instytut Badań Edukacyjnych przystąpił do realizacji badania PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study). Jest to międzynarodowe badanie postępów biegłości w czytaniu prowadzone co 5 lat i obejmujące uczniów klasy czwartej szkoły podstawowej.

Program PIRLS uznawany jest za miarodajne źródło informacji o postępie edukacji na świecie. Jego założenia i wskaźniki używane są w określaniu celów rozwoju edukacji oraz monitorowaniu ich osiągania w większości krajów rozwiniętych, także w Polsce.

W drugim etapie badania, które realizowane będzie w okresie 19 kwietnia – 30 maja 2021 r., udział weźmie 150 wylosowanych szkół podstawowych z całej Polski.

PIRLS jest badaniem dobrowolnym i anonimowym (do udziału uczniów wymagana jest zgoda rodziców), a upowszechniane są jedynie zbiorcze wyniki na poziomie krajowym (bez identyfikacji szkół, uczniów, ich miejscowości i regionów).

Jeżeli w okresie badania obowiązywać będzie stan zagrożenia epidemicznego, badanie w szkole odbędzie się z zapewnieniem zabezpieczeń i środków ostrożności zalecanych przez Główny Inspektorat Sanitarny.

Informacje o programie PIRLS znajdują się na stronie Instytutu (www.ibe.edu.pl) oraz IEA (www.iea.nl). Dodatkowych informacji udziela zespół PIRLS w Polsce, e-mail: pirls@ibe.edu.pl.

 

Źródło: kuratorium.kielce.pl

Alicja Przytomska-Pietrzak
alicja.przytomska-pietrzak@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

5,746,270