Konkurs na recenzję lub esej o teatrze

Toruń, Teatr im. Wilama Horzycy w nocy, Wikimedia Commons

Konkurs na recenzję lub esej o teatrze

Teatr Horzycy logo

Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu oraz Wydział Humanistyczny UMK w Toruniu zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na recenzję teatralną lub esej teatralny z okazji stulecia teatru polskiego w Toruniu.

Konkurs jest adresowany do autorów w trzech kategoriach wiekowych:

– kat. 1: do 18. roku życia

– kat. 2 od 19. do 26. roku życia

– kat. 3: powyżej 27. roku życia (bez górnej granicy wieku).

Zadaniem uczestnika konkursu jest napisanie recenzji teatralnej omawiającej spektakl z aktualnego repertuaru Teatru Horzycy lub eseju/tekstu o teatrze inspirowane Teatrem Horzycy.

Objętość recenzji i eseju nie może przekroczyć 9 000 znaków liczonych ze spacjami (znormalizowany maszynopis: 1 strona = 1 800 znaków).

Prace zgłoszone do Konkursu należy przesłać w formie cyfrowej na adres: edukacja@teatr.torun.pl, wpisując w temacie maila „Konkurs na tekst o teatrze”, lub w postaci drukowanej w dwóch egzemplarzach na adres: Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu, pl. Teatralny 1, 87-100 Toruń z dopiskiem „Konkurs na recenzję/esej o teatrze”

Termin nadsyłania recenzji upływa 02.03.2020 – decyduje data wpłynięcia pracy.

Do pobrania: Regulamin konkursu

Zdjęcie gł.: Toruń, Teatr im. Wilama Horzycy w nocy, Wikimedia Commons.

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7118302