Konferencja z okazji Światowego Dnia Wody

Konferencja z okazji Światowego Dnia Wody

Kujawsko-Pomorskie Centrum Nauczycieli we Włocławku logotyp

22 marca Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku zorganizowało konferencję „Zatrzymać wodę”, która była poświęcona ochronie zasobów wody. Witając gości i prelegentów, dyrektor KPCEN Grażyna Troszyńska zaznaczyła, że „trzeba dbać o gospodarkę wodną i oszczędzać każdą kroplę wody, tym bardziej w obliczu zagrożeń klimatycznych i globalnego ocieplenia”.

Na bezcenną rolę leśnych ekosystemów w zatrzymywaniu wody zwrócił uwagę

Bartosz Wszelaki z Lasów Państwowych. Szczególnie zaakcentował ochronę terenów bagiennych i mokradeł, stanowiących naturalne zbiorniki retencyjne, mające ogromne znaczenie w utrzymywaniu wody w obiegu. Dyrektor Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, Witold Kwapiński, przedstawił akweny wodne GWPK. Na terenie Parku znajduje się ponad 40 jezior, wśród których jest unikatowe w skali światowej jezioro Gościąż, z charakterystycznym uwarstwieniem osadów dennych (13 tysięcy par lamin osadów, rejestrujących 13 tysięcy lat historii zbiornika). Jezioro Rakutowskie wraz z otaczającymi podmokłościami wpisano do rejestru międzynarodowych obszarów cennych dla ptaków, szczególnie wodno-błotnych (“Błota Rakutowskie”).

Ogromnym zagrożeniem dla wodnych zasobów są  zanieczyszczone rzeki. O dramacie Odry przypomniała dr Grażyna Czerniak z Politechniki Bydgoskiej. W swojej prezentacji wskazała na metody statystyczne dające szansę na zapobieganie tragediom rzek. Podczas warsztatów uczestnicy mogli poznać nowoczesne technologie ułatwiające rozpoznawanie problemów związanych z zanieczyszczeniem wód.

16 kwietnia 2024 r.

Alicja Przytomska-Pietrzak
alicja.przytomska-pietrzak@edupolis.pl

Organizacja: KPCEN we Włocławku| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7129316