Jak przeciwdziałać agresji i przemocy w szkole?

Jak przeciwdziałać agresji i przemocy w szkole?

Ostatnimi czasy możemy zauważyć wzrost agresji i przemocy, nie tylko osób dorosłych wobec dzieci, ale i dzieci wobec dzieci. Zachowania agresywne stanowią szczególne wyzwanie dla społeczności szkolnych.

Reakcja środowiska szkolnego powinna wymagać  starannego planowania i rozważenia wszystkich czynników, które mają wpływ na takie zachowania. Jak to zrobić?

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku przygotowało kurs blended learning “Jak przeciwdziałać agresji i przemocy w szkole?” adresowany do nauczycieli, wychowawców zainteresowanych tym problemem.

W programie kursu:

  1. Agresja i przemoc rówieśnicza.
  2. Cyberprzemoc rówieśnicza – jak ją rozpoznać.
  3. Świadek przemocy rówieśniczej – jak pracować z uczniami?
  4. Metody przeciwdziałania przemocy rówieśniczej.
  5. Zastosowanie Metody Wspólnej Sprawy w praktyce szkolnej.

 

Termin:  23.02.2021 – 24.03.2021

Liczba godzin: 20
Kierownik formy: Katarzyna Zawacka

 

Zapisz się!

Alicja Przytomska-Pietrzak
alicja.przytomska-pietrzak@edupolis.pl

Organizacja: KPCEN we WłocławkuLiczba odwiedzin:

6,150,382