Dzień Otwarty w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy

18 Kwi Dzień Otwarty w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy

Z okazji 15-lecia wejścia Polski do Unii Europejskiej toruńskie centrum nauki zaprasza na Dzień Otwarty. 1 maja będzie można zapoznać się z projektem „Centrum Nowoczesności”, zrealizowanym przez Gminę Miasta Toruń, a także zobaczyć przestrzenie na co dzień niedostępne dla indywidualnych zwiedzających. 

1 maja (środa) w godz. 10:00-12:00 będzie można zapoznać się z infrastrukturą, która została zmodernizowana w ramach projektu „Centrum Nowoczesności”. Uczestnicy bezpłatnego wydarzenia zostaną zapoznani z projektem, a także zwiedzą pracownie biologiczną, fizyczną i multimedialną. Wydarzenie odbędzie się w turach: 10:00-10:30, 10:45-11:15 oraz 11:30-12:00. Zapisy będą przyjmowane w sekretariacie CNMW pod numerem tel. 56 690 49 90 od dnia 23 kwietnia od godz. 8:00 do wyczerpania miejsc. 

Dzień Otwarty Funduszy Europejskich
12 maja (niedziela) Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy zaprasza do udziału w Dniu Otwartym Funduszy Europejskich pod hasłem „Naukowy zawrót głowy!”. W godz. 11:00-17:00 interaktywne wystawy będą dostępne za 10 zł. Bilety można nabyć w kasach Centrum oraz systemie sprzedaży online.

Projekt „Centrum Nowoczesności”
Głównym celem projektu (realizowanego od czerwca 2009 r. do grudnia 2013 r.) było utworzenie na terenie zdegradowanego Mokrego Przedmieścia w Toruniu bazy lokalizacyjnej dla rozwoju nowoczesnej, popularyzującej naukę działalności edukacyjnej. Cel został zrealizowany poprzez kompleksową renowację i adaptację  wchodzącego w skład tzw. Młynów Toruńskich budynku dawnych silosów zbożowych i młyna żytniego oraz udostępnienie go miejskiej instytucji kultury Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy.

Projekt został zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu wyniosła 20 666 188,12 zł. Wkład Gminy Miasta Toruń wyniósł 7 233 159,92 zł, a kwota dofinansowania 13 433 011,28 zł (65% kosztów kwalifikowanych projektu).Liczba odwiedzin:

2,635,599