Żywioły – Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom

Klęska żywiołowa

Żywioły – Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom

Kurator

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast,
Burmistrzowie i Wójtowie Gmin
województwa kujawsko-pomorskiego,

 

uprzejmie przypominam, że realizowany jest Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2019-2021.

Program skierowany jest do dzieci i uczniów z terenów objętych negatywnymi skutkami klęsk atmosferycznych.

W związku z powyższym, w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w programie, istnieje możliwość skorzystania ze środków finansowych przewidzianych na pomoc uczniom.

W tym celu, należy przekazać do Kuratorium Oświaty zbiorcze informacje, wg załączonego wzoru (formularz) o obecnie występujących potrzebach, z uwzględnieniem liczby dzieci i uczniów, dla których należy uruchomić pomoc.

Uprzejmie proszę o przesłanie ww. danych nie później niż do 21 września 2020 r. na adres hwiatrowska@bydgoszcz.uw.gov.pl

 

Marek Gralik
Kujawsko-Pomorski
Kurator Oświaty

 

Ryszard Karczewski
ryszard.karczewski@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7164403

Skip to content