Zygmunt Mocarski (1894-1941) bibliotekarz i bibliofil, zasłużony dla Torunia społecznik. Wieczór Toruński

grafika zapraszająca na wydarzenie ze zdjęciem młodego Z. Mocarskiego

Zygmunt Mocarski (1894-1941) bibliotekarz i bibliofil, zasłużony dla Torunia społecznik. Wieczór Toruński

Książnica Kopernikańska - logo

W tym roku świętujemy setną rocznicę powstania Książnicy Kopernikańskiej – u zarania swego istnienia nazywanej Książnicą Miejską im. Kopernika. Warto przypomnieć jej pierwszego dyrektora (1923-1939), i jednocześnie pierwszego prezesa toruńskich bibliofilów (1926-1939) – Zygmunta Mocarskiego. Książnica Kopernikańska uczyni to 7 grudnia 2023 r. podczas kolejnego Wieczoru Toruńskiego. O Zygmuncie Mocarskim opowie dr Katarzyna Tomkowiak. Wieczór Toruński w Książnicy Kopernikańskiej rozpocznie się o godz. 18.00. Wstęp jest bezpłatny.

Katarzyna Tomkowiak: “Zygmunt Mocarski był pierwszym fachowym bibliotekarzem w mieście, aktywnym członkiem Związku Bibliotekarzy Polskich, współtworzył Koło Poznańsko-Pomorskie tego związku (1928-1939). W Książnicy opowiem o jego życiu i działalności, zarówno tej przed przybyciem do Torunia, jak i czasach w mieście nad Wisłą w międzywojniu. Był cenionym ekspertem bibliotecznym w trakcie “bojów” o odzyskanie zrabowanych przez Rosjan bibliotecznych zbiorów polskich na mocy zapisów traktatu ryskiego. To pośrednio Sowietom zawdzięczamy, że przybył do powstającej Książnicy. (Uniemożliwiono mu pracę nad rewindykacją m.in. polskich inkunabułów…). W mieście dzięki niemu powstało Towarzystwo Bibliofilów im. Lelewela, był fratrem Konfraterni Artystów, ale i przyczynił się do reaktywacji (1937) Towarzystwa Miłośników Torunia, które powstało również sto lat temu – w 1923 r. Zdolny i pracowity członek Towarzystwa Naukowego w Toruniu, redaktor jego wydawnictw. Znalazłam jego nieznany życiorys, dzięki niemu poznamy nowe fakty z jego życia w 1939 r. Przypomnę jego kontakty (zapomniane) z młodymi wówczas historykami literatury, (którzy okazali się później cenionymi badaczami, o co pytali, o co prosili?), znalazłam nowy, nieznany list od jednego z nich. Czy korespondencję z młodym wówczas, a później uznanym historykiem UMK, o co pytał? Wspomnę, jakie zbiory pozyskał dla Książnicy… z kim z torunian współpracował… co mu zawdzięczamy. Nie zabraknie charakterystyki jego ewolucji zapatrywań politycznych.., czy dookreślenia co kolekcjonował?, czy miał poczucie humoru?”

Organizatorzy Wieczoru: Książnica Kopernikańska w Toruniu, Towarzystwo Miłośników Torunia.
Cykl Wieczory Toruńskie Towarzystwa Miłośników Torunia i Książnicy Kopernikańskiej jest realizowany dzięki wsparciu Gminy Miasta Toruń.

4 grudnia 2023 r.

Agnieszka Miranowska
agnieszka.miranowska@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7189547

Skip to content