Znaki Apokalipsy. Międzynarodowa Wystawa Sztuki Współczesnej

CSW - wystawa "Znaki Apokalipsy"

Znaki Apokalipsy. Międzynarodowa Wystawa Sztuki Współczesnej

Otwarcie wystawy: 24 kwietnia, godz. 19.00 (w związku z panującą pandemią istnieje duże prawdopodobieństwo, że otwarcie wystawy nastąpi w sposób wirtualny – poprzez łącza internetowe)

Na 24 kwietnia 2020 roku pracownicy CSW “Znaki Czasu” w Toruniu zaplanowali otwarcie wystawy “Znaki Apokalipsy”. Niestety, jak sami mówią, rzeczywistość okazała się szybsza od nich. Prace nad monumentalną wystawą, tematycznie nawiązującą do Apokalipsy św. Jana, splotły się z nadzwyczajną globalną sytuacją – pandemią koronawirusa. Epidemia wstrząsnęła całym światem i pokazała, jak niewiele znaczą nasze zdobycze cywilizacyjne wobec niewidzialnego gołym okiem mikroba, który zmienia porządek świata i jego preferencje. Czy to znak nadchodzącej Apokalipsy – czy tylko ostrzeżenie?

Od 24 kwietnia wirtualnie będziemy się nad tym zastanawiać wspólnie z kuratorami wystawy – Mirosławą Rochecką i Kazimierzem Rocheckim – oraz niemal setką artystów (z Polski, Dani, Słowacji, Ukrainy, Litwy, Francji i Brazylii), którzy realizowali swoje wizje do otrzymanych fragmentów tekstu Apokalipsy św. Jana.

O wystawie:

Prace nad koncepcją wystawy i wydawnictwem trwają od 2017 roku. Artyści zaproszeni przez kuratorów wystawy – Mirosławę Rochecką i Kazimierza Rocheckiego – w ciągu dwóch lat realizowali swoje wizje do otrzymanych fragmentów tekstu Apokalipsy św. Jana. Na wystawie zgromadzono 177 dzieł 93 twórców z Polski, Dani, Słowacji, Ukrainy, Litwy, Francji i Brazylii.

Dzieła, które powstały, odnoszą się niemal do każdego wersetu Księgi Objawień św. Jana. Plastyczne wizje do Apokalipsy przefiltrowane zostały przez wrażliwość artystyczną każdego z autorów, twórcze doświadczenia i preferencje uprawianej dyscypliny, a także poprzez różnice kulturowe i wpływy tradycji religijnych krajów, z których pochodzą.

To chyba najlepszy moment na przypomnienie Objawień św. Jana i wniknięcie w ich głębię. Niezależnie od tego, czy będzie nam dane przeżyć tę wystawę bezpośrednio w przestrzeni ekspozycyjnej CSW, czy ze względu na ogłoszoną pandemię prezentowane na niej dzieła będziemy mogli zobaczyć jedynie wirtualnie, to na pewno warto zapoznać się z jej zawartością, podążając za wersami Apokalipsy.

Wystawa ma charakter interdyscyplinarny. Obok siebie prezentowane są dzieła reprezentujące klasyczne dyscypliny sztuki: malarstwo, grafika, rysunek, rzeźba, ceramika, tkanina artystyczna, a także dyscypliny wykorzystujące techniki i media cyfrowe jak: wideo-art, animacja i rysunek cyfrowy. Ten bogaty w walory wizualne, głęboki i wielowątkowy przekaz artystyczny dopełniony został dźwiękiem w kompozycji i reżyserii Jędrzeja Rocha Rocheckiego. Nigdy wcześniej nie zgromadzono w jednym miejscu na wystawie oraz w jednym wydawnictwie tylu dzieł, które w sposób tak skrupulatny – werset po wersecie – przedstawiają wizje współczesnych twórców odnoszących się do Apokalipsy św. Jana. Fakt ten, także w kontekście okoliczności, które mu towarzyszą, sprawia, że “Znaki Apokalipsy” są przedsięwzięciem artystycznym i wydarzeniem wyjątkowym o szczególnym znaczeniu.

Towarzysząca wystawie dwujęzyczna albumowa publikacja pod redakcją prof. Mirosławy Rocheckiej pełni funkcję katalogu i jest zarazem autonomicznym wydawnictwem. Zawiera tekst Apokalipsy w nowym tłumaczeniu z oryginału ks. prof. Dariusza Koteckiego wraz z opracowanymi przez niego specjalnie w tym celu obszernymi komentarzami egzegetyczno-teologicznymi. Całość materiału podzielona została zgodnie z treścią Apokalipsy na siedem części, z których każda zawiera reprodukcje dzieł odnoszących się do jej treści wraz z zamieszczonymi w ich kontekście krótkimi refleksjami artystów, a także opracowanie teoretyczne jednego z zaproszonych autorów. Łącznie w publikacji zamieszczonych zostało 177 reprodukcji wszystkich prac prezentowanych na wystawie.

Koncepcja wystawy i publikacji: Mirosława Rochecka
Kuratorzy: Mirosława Rochecka i Kazimierz Rochecki
Koordynatorka: Paulina Kuhn
Realizacja wystawy: Wojciech Ruminski
Aranżacja wystawy: Kazimierz Rochecki
Udźwiękowienie wystawy: Jędrzej Roch Rochecki

Uczestnicy wystawy:

Piotr Badziąg, Stanisław Baj, Michał Bajsarowicz, Andrzej Banachowicz, Anna Barbarowicz, Grzegorz Bednarski, Piotr Będkowski, Stanisław Białogłowicz, Maciej Bieniasz, Wiesława Błażejczyk /s. Natanaela, Beata Bober-Kocoł, Anna Bochenek, Andrzej Boj Wojtowicz, Andrzej Borcz, Tadeusz Boruta, Reynaldo Candia, Magdalena Chomiak, Małgorzata Dawidiuk, Zofia Dąbrowska, Marcin Fausek, Vando Figueirêdo, Fernando Franҫa, Krystyna Garstka-Saran, Jerzy Gąsiorek, Łukasz Gil, Marek Haładuda, Tine Hind, Kamil Jurašek, Andrzej Kałucki, Martin Kellenberger, Krzysztof Kiwerski, Piotr Klugowski, Mirosław Kocoł, Stanisław Kośmiński, Benedykt Kroplewski, Peter Krupa, Marian Waldemar Kuczma, Jolanta Kuszaj, Janusz Lewandowski, Paweł Lewandowski-Palle, Zdzisława Ludwiniak, Artur Majka, Marlena Makiel-Hędrzak, Władysław Maławski, Wiesława Markiewicz, Mariusz Mikołajek, Dariusz Mlącki, Piotr Młodożeniec, Jolanta Nitka-Nikt, Zdzisław Nitka, Józef Panfil, Leszek Pawlikowski, Felix Pedersen, Krzysztof Pituła, Peter Pollág, Bogdan Przybyliński, Steen Rasmussen, Birthe Reinau, Adriana Rocha, Mirosława Rochecka, Kazimierz Rochecki, Krystyna Rudzka-Przychoda, Michał Rygielski, Tomasz Sadlej, Wojciech Sadley, Aleksandra Simińska, Peter Smik, Krzysztof Sokolovsky, Monika Stefanowska, Rafał Strent, Krystyna Szalewska-Gałdyńska, Marek Szary, Henryk Szkutnik, Bożena Szmelter-Fausek, Iga Święcicka, Urszula Ślusarczyk, Jerzy Tomaszek, Andrzej Tomczak, Michał Trӓger, Aleksandras Vozbinas, Andriy Vynnychok, Oksana Vynnychok, Krzysztof Wachowiak, Jan Jubaal Wasiński, Elżbieta Wasyłyk, Zdzisław Wiatr, Marzena Wilk, Tomasz Wlaźlak, Andrzej Wojciechowski, Anna Wysocka, Adam Zapora, Piotr Zaporowicz, Grażyna Zielińska

Autorzy tekstów:

Magdalena Dembek, Ewa Dryglas Komorowska, ks. Adam Gębalski, Witold Kawecki CSsR, Ks. Dariusz Kotecki, Paulina Kuhn, Mirosław Jasiński, Szymon Stenka, Kazimierz Piotrowski, Mirosława Rochecka

Kiedy: 24.04–27.09.2020

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7164395

Skip to content