Złóż wniosek “Na dobry początek!”

Złóż wniosek “Na dobry początek!”

Fundacja BGK

 

Ruszyła kolejna edycja programu grantowego „Na dobry początek!”, którego organizatorem jest Fundacja BGK.

Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich i z małych miejscowości.

Fundacja zachęca, aby przy realizacji zajęć o charakterze dydaktyczno-wychowawczym były wykorzystywane nowatorskie metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, które wpływają głównie na:

 • interakcję między dziećmi,
 • rozwijanie umiejętności komunikacji i współpracy w grupie,
 • kreatywność,
 • rozwój zdolności manualnych oraz aktywność ruchową,
 • rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (np. zajęcia z logopedą, pedagogiem specjalnym,
  psychologiem, dietetykiem, zajęcia terapeutyczne).

 

Nauczyciel/edukator udoskonali warsztat pracy w ramach tematyki realizowanego projektu.

Na co może być przeznaczone dofinansowanie:

 • przygotowanie i prowadzenie zajęć i warsztatów dla dzieci w wieku 2-9 lat;
 • zakup pomocy dydaktycznych;
 • zakup sprzętu/wyposażenia związanego z realizacją Projektu;
 • doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli/edukatorów w ramach tematyki realizowanego Projektu, koszt nie może przekraczać kwoty 4 000,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące złotych 00/100);
 • usługa księgowa, związana z Projektem, której koszt nie może być wyższy niż 500,00 zł brutto (słownie: pięćset złotych 00/100);
 • koordynację Projektu, której koszt nie może przekroczyć 500,00 zł brutto (słownie: pięćset złotych 00/100).

Jak to zrobić:

Złóż wniosek w generatorze i wybierz jedną z dwóch ścieżek:

I ścieżka:

 • dotyczy dzieci uczestniczących w edukacji przedszkolnej lub szkolnej,
 • kierowana jest do dzieci w wieku 3-9 lat,
 • wprowadzenie nowatorskich metod w zakresie stymulowania rozwoju.

II ścieżka:

 • obejmuje dzieci nieuczestniczące w żadnej formie edukacji przedszkolnej,
 • kierowana jest do dzieci w wieku 2-5 lat,
 • umożliwienie dostępu do edukacji.

Wybierzemy maksymalnie 30 projektów z dofinansowaniem do 15 tys. zł.


Kto może wziąć udział i kiedy:

Zapraszamy do składnia wniosków od 07.04.2020 do 30.06.2020:

 • fundacje,
 • stowarzyszenia,
 • domy kultury,
 • biblioteki publiczne,
 • jednostki samorządu terytorialnego.

NIE CZEKAJ! ZGŁOŚ SWÓJ POMYSŁ JUŻ TERAZ!

Wyniki zostaną ogłoszone 10.09.2020 do godz. 18.00


Opiekun projektu:

Agnieszka Kowalska, mail: agnieszka.kowalska@fundacjabgk.pl

Zachęcamy do zapoznania się z poniższym Regulaminem!

Regulamin-XIII-edycji-2020-r

Wniosek Na Dobry Początek

Lista Gmin Na Dobry Poczatek

 

Źródło: www.fundacja.bgk.pl

Alicja Przytomska-Pietrzak
alicja.przytomska-pietrzak@edupolis.pl

Organizacja: KPCEN we Włocławku| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 6883008