Zintegrowany System Kwalifikacji – szanse i możliwości (seminaria)

Zintegrowany System Kwalifikacji - logo

Zintegrowany System Kwalifikacji – szanse i możliwości (seminaria)

Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie i Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu zapraszają na seminaria

Zintegrowany System Kwalifikacji – szanse i możliwości

 

Zintegrowany System Kwalifikacji, wprowadzony ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r., jest odpowiedzią na zmiany zachodzące na rynku pracy oraz w gospodarce. Jego celem jest podniesienie poziomu kapitału ludzkiego w Polsce poprzez opisanie, uporządkowanie i zebranie wszystkich kwalifikacji w jednym, powszechnie dostępnym rejestrze.

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) oferuje doradcom edukacyjno-zawodowym, nauczycielom-wychowawcom, konsultantom i doradcom metodycznym pakiet upowszechniający Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK).

Zapraszamy na:

  • jednodniowe seminarium (9.04.2019 r.) ZSK – szansa dla edukacji i rynku pracy, prowadzone przez doradców regionalnych, dla dyrektorów szkół, nauczycieli, pedagogów i doradców zawodowych wszystkich typów szkół.

Zaproszenie seminarium jednodniowe, Program seminarium
ZAPISZ SIĘ
 

  • dwudniowe seminarium (20-21.03.2019 r.)
    Dzień 1: ZSK – szansa dla edukacji i rynku pracy, prowadzone przez doradców regionalnych;
    Dzień 2: O ZSK w szkole, prowadzone przez trenerów IBE, dla doradców zawodowych, pedagogów, nauczycieli szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych.

Zaproszenie seminarium dwudniowe, Program seminarium
ZAPISZ SIĘ

Szkoły średnie będą mieć możliwość zamówienia lekcji pokazowych Najpierw masa, później forma – różne drogi budowania własnych kwalifikacji prowadzonych przez trenerów IBE.

Celem seminariów jest pogłębienie wiedzy uczestników o ZSK, opracowanie propozycji konspektów lekcji poświęconych tej tematyce oraz zachęcenie młodzieży do świadomego budowania swojej ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej z uwzględnieniem możliwości wynikających z funkcjonowania ZSK.

Zintegrowany System Kwalifikacji - logo z tekstem

Dominika Wojtasińska
Dominika.Wojtasinska@kpcen-torun.edu.pl

Organizacja: KPCEN w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7134469