Zielona edukacja w Przedszkolu pod Lipami

Zielona edukacja w Przedszkolu pod Lipami

„…Na końcu kasztanowej alei
Gdzie królują starodawne lipy
A jezioro wielkie tworzy zakole,
dom piękny stoi.
A w nim jeszcze piękniejsze przedszkole…”

Przedszkole Pod Lipami znajduje się na terenie Gminy Skępe, w Wiosce. Położone jest w przepięknym parku, nad Jeziorem Wielkim, gdzie znajdują się fragmenty budynku pałacowego oraz pomniki przyrody: lipy drobnolistne, cis i dąb szypułkowy. Bogactwo występujących tu gatunków roślin i zwierząt sprawia, że jest to okolica sprzyjająca organizowaniu zabaw terenowych i wycieczek. O kulturę pałacowo-parkową dbał przed laty ród Zielińskich, do których należały okoliczne dobra. Człowiekiem wielkiego serca był Gustaw Zieliński – pisarz i poeta, działacz niepodległościowy i wzorowy gospodarz. W dworskich budynkach była szkoła i ochronka dla młodszych dzieci. Historia obecnego przedszkola sięga końca lat 40. XX wieku, a dzieci do niego uczęszczające żyją w zgodzie z naturą i przyrodą.

Nasze przedszkole jest trwałym i ważnym elementem tutejszego środowiska, bo jesteśmy jego naturalną częścią. Odkrywanie tajników przyrody jest jednym z najpiękniejszych przeżyć, jakich możemy dostarczyć dziecku – mówi Małgorzata Wioletta Grzywińska, dyrektor placówki. W pracy wychowawczej i dydaktycznej preferujemy otwarty styl i aktywne metody. Tworzone są sytuacje, które korelują z potrzebami dzieci i wyzwalają ich twórczy potencjał. Ogromną zaletą w edukacji naszych wychowanków jest bezpośredni kontakt z przyrodą, dlatego stawiamy na zajęcia związane z ochroną środowiska i kształtowaniem proekologicznych postaw, zdrowym stylem życia, bierzemy udział w wielu lokalnych i regionalnych wydarzeniach.

W bieżącym roku szkolnym dzieci z Przedszkola Pod Lipami brały m.in. udział w konkursie na komiks pt. Do PSZOK tylko krok pod patronatem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony i Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Spośród 4696 nadesłanych prac w trzech kategoriach wyłoniono laureatów, a jednym z nich został Szymon Wiśniewski, który 16 maja 2018 roku podczas uroczystego wręczenia nagród otrzymał tablet .

7 maja dzieci uczestniczyły w spotkaniu z pracownikami Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych z Lipna. Celem spotkania była edukacja ekologiczna dotycząca prawidłowej segregacji odpadów. Dzieci dowiedziały się, jakie są rodzaje odpadów, kolory worków i pojemników, do których należy wkładać posegregowane śmieci, a których odpadów nie należy wrzucać do pojemników wcale. Przedszkolaki bardzo aktywnie uczestniczyły w spotkaniu i wykazały się dużą znajomością tematu, bardzo dobrze radząc sobie w części praktycznej.

Kwietniowy Dzień Ziemi Przedszkole Pod Lipami spędziło bardzo pracowicie i aktywnie. Na początek został odczytany list od Pani Przyrody, w którym to Przyroda przygotowała dla dzieci wiele zadań i zagadek z zakresu ekologii. Po obejrzeniu filmu pt. Rady Pana Śmietnika wszyscy dowiedzieli się, co to jest recykling i jak należy segregować odpady. Przedszkolaki złożyły przyrzeczenie Młodego Ekologa, którego będą przestrzegać. Kolejnym punktem obchodów było Wielkie Sprzątanie Ziemi. Zaopatrzone w rękawiczki i worki dzieci z ogromnym zaangażowaniem zbierały śmieci na łące i w parku, wiedząc, że robią to dla Ziemi i dla siebie, gdyż jest to ich miejsce spacerów i zabaw. Na zakończenie przedszkolaki wykonały pracę plastyczną z surowców wtórnych Śmietnikowy Cudak.

5 czerwca przedszkole było gospodarzem letniego koncertu pod lipami i gościło artystów miejscowej Szkoły Muzycznej I Stopnia oraz dzieci z przedszkola im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Skępem.

O sukcesach i osiągnięciach przedszkolaków z Wioski, a także o otwartej i aktywnej edukacji można przeczytać więcej na stronie Przedszkola Pod Lipami.

Opracowała:
Dorota Łańcucka – nauczyciel konsultant
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Źródło: http://przedszkolepodlipami.pl/

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7142980