Zespół Szkół Technicznych we Włocławku Laureatem konkursu „Potrzeby rynku pracy naszą misją”

Statuetka Laureata

Zespół Szkół Technicznych we Włocławku Laureatem konkursu „Potrzeby rynku pracy naszą misją”

Zespół Szkół Technicznych Włocławek logo

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu zorganizował VIII edycję konkursu dla szkół prowadzących kształcenie zawodowe. Współorganizatorami konkursu byli Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Konkurs realizowany jest pod patronatem Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. Celem było wyłonienie i promowanie spośród uczestników konkursu tych szkół, które najpełniej realizują zadania związane z przygotowaniem uczniów do funkcjonowania na współczesnym rynku pracy.

W kategorii: „pięcioletnie technika” Technikum nr 6 w Zespole Szkół Technicznych we Włocławku otrzymało tytuł Laureata tego konkursu.

Kryteria brane pod uwagę podczas oceny konkursowej:

 • skuteczność kształcenia;
 • zdawalność egzaminów;
 • kształcenie zawodowe realizowane na rzeczywistych stanowiskach pracy, czyli u pracodawców;
 • zakres dodatkowych, pozaplanowych zajęć kształcenia zawodowego;
 • losy absolwentów szkoły;
 • realizacja procesu rekrutacji do klas pierwszych z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy;
 • projekty realizowane w roku szkolnym 2022/2023 w obszarze podnoszenia atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego;
 • współpraca międzynarodowa, w ramach której uczniowie i nauczyciele odbywali praktyki i staże za granicą;
 • współpraca z uczelniami wyższymi;
 • uzyskane tytuły laureatów i finalistów turniejów zawodowych, olimpiad i konkursów sprawdzających umiejętności zawodowe;
 • nagrody w konkursach wynalazczych;
 • udział młodzieży w zajęciach z zakresu przedsiębiorczości.

Szkolnym koordynatorem konkursu była Beata Syska, nauczycielka przedmiotów zawodowych z reklamy.

 

 

Źródło: zst.com.pl

18 grudnia 2023 r.

Alicja Przytomska-Pietrzak
alicja.przytomska-pietrzak@edupolis.pl

Organizacja: KPCEN we Włocławku| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7039197