„Ze wszech ksiąg najbardziej godna przeczytania… Wokół De revolutionibus Mikołaja Kopernika”

Okładka i strona tytułowa dzieła Mikołaja Kopernika.

„Ze wszech ksiąg najbardziej godna przeczytania… Wokół De revolutionibus Mikołaja Kopernika”

logotyp Muzeum Okręgowego w Toruniu

Wystawa poświęcona jest największemu dziełu życia Mikołaja Kopernika De revolutionibus orbium coelestium. Z okazji 550. rocznicy urodzin wielkiego astronoma w Sali Królewskiej Ratusza Staromiejskiego zostaną zaprezentowane m.in. dwa pierwsze wydania De revolutionibus orbium coelestium. Libri VI (Norymberga 1543).

Ekspozycja, podejmując temat De revolutionibus orbium coelestium i jego późniejszej recepcji, powstała w oparciu o pięć chronologicznie i tematycznie powiązanych części, z których najważniejsza to pokaz dzieł autorskich Mikołaja Kopernika. Pozostałe części, które tworzą wystawę, to Dzieła przedkopernikańskie, stanowiące fundament badań Kopernika, oraz Dzieła pokopernikańskie, prezentujące recepcję jego odkrycia wśród późniejszych uczonych. Uwzględnione zostały także późniejsze i współczesne wydania De revolutionibus aż do XXI w. Wybór zabytków piśmiennictwa dopełnia bogaty przegląd ikonografii kopernikańskiej w postaci grafik z okresu od XVI do XX w.

Wprowadzeniem i zaproszeniem do ekspozycji prezentowanej w Ratuszu Staromiejskim będzie wystawa planszowa zaprojektowana przez artystę grafika prof. Krzysztofa Białowicza, która artystycznie wizualizuje 14 egzemplarzy pierwszych wydań De revolutionibus (1543), jakie znajdują się obecnie w zbiorach 12 bibliotek naukowych w Polsce. Plansze prezentują foliały w sposób niezwykle atrakcyjny dla widza, łącząc warstwę ilustracyjną z przygotowanymi przez bibliologów komentarzami i opisami stanowiącymi dopełnienie edukacyjnych walorów wystawy.

Ekspozycja przygotowana została przez cztery instytucje: Bibliotekę Uniwersytecką w Toruniu, Wojewódzką Bibliotekę Publiczną – Książnicę Kopernikańską w Toruniu, Muzeum Okręgowe w Toruniu i Archiwum Państwowe w Toruniu.

Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia wystawy. Jest to jedyna taka okazja, aby zobaczyć nie tylko pierwsze, ale również drugie i trzecie wydania De revolutionibus orbium coelestium w jednym miejscu.

_________________________________

Czas trwania wystawy: 22.02.2023 – 7.05.2023
Ratusz Staromiejski w Toruniu, Sala Królewska, hol przed Salą Królewską
Organizatorzy wystawy:
Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, Muzeum Okręgowe w Toruniu, Wojewódzka Biblioteka Publiczna –Książnica Kopernikańska w Toruniu, Archiwum Państwowe w Toruniu.

Wystawie towarzyszyć będzie katalog: „Ze wszech ksiąg najbardziej godna przeczytania… Wokół De revolutionibus Mikołaja Kopernika”. Katalog wystawy w Muzeum Okręgowym w Toruniu, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2023 r.

Plakat z informacjami na temat wystawy najstarszych wydań dzieła Mikołaja Kopernika "De revolutionibus orbium coelestium".

13 lutego 2023

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7165217

Skip to content