Zdalne nauczanie przedmiotów przyrodniczych

Zdalne nauczanie przedmiotów przyrodniczych

Ciekawość poznawcza dzieci i młodzieży w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych zaspokajana jest przez nauczycieli podczas lekcji w szkołach, w różnych formach. Tym razem przecierany jest szlak edukacji zdalnej.

Wymiana doświadczeń w zakresie realizacji treści podstawy programowej kształcenia ogólnego w sytuacji pandemii COVID 19 była celem wideokonferencji zorganizowanej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku, która odbyła się 14 maja z nauczycielami przedmiotów przyrodniczych ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jej tematem było Zdalne nauczanie przedmiotów przyrodniczych – nowe wyzwania dla nauczycieli.

Uczestnicy dzielili się doświadczeniami dotyczącym zdalnego nauczania i związanych z tym wyzwań. Jednym z nich jest przygotowanie uczniów do egzaminów zewnętrznych.

Nauczyciele wskazali wartościowe narzędzia do pracy z uczniami, a także dyskutowali nad sposobami oceniania ich aktywności. W trakcie dyskusji zwrócili uwagę na:

  • szybkie tempo doskonalenia kompetencji cyfrowych,
  • szersze wykorzystanie zasobów internetowych i różnorodnych narzędzi komunikacyjnych w realizacji treści podstawy programowej kształcenia ogólnego,
  • większą indywidualizację pracy z uczniami,
  • uaktywnienie się uczniów, szczególnie uczniów z różnymi trudnościami w nauce,
  • większą otwartość uczniów na wykonywanie prac domowych z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych,
  • pracę zdalną, która inspiruje uczniów do samokontroli, samodzielności i samodyscypliny,
  • współpracę nauczycieli, wzajemną pomoc i koordynację działań,
  • dobrą współpracę z rodzicami.

 

Nauczyciele zwrócili uwagę na potrzebę praktycznych szkoleń, dotyczących sposobów pracy zdalnej, np. nagrywanie filmów, tworzenie prezentacji, animacji, pracę metodą projektu, dobór właściwych komunikatorów dostosowanych do predyspozycji uczniów i możliwości szkoły/placówki.

Alicja Przytomska-Pietrzak
alicja.przytomska-pietrzak@edupolis.pl

Organizacja: KPCEN we Włocławku| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie