Zawodowa współpraca

Zawodowa współpraca

22 listopada 2017 roku odbyła się konferencja “Efektywna współpraca szkół branżowych i technicznych z pracodawcami i samorządem terytorialnym”, którą objął patronatem Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Piotr Całbecki. Celem przedsięwzięcia, jak powiedziała we wstępie Grażyna Troszyńska – Dyrektor KPCEN we Włocławku, było „popularyzowanie modelu współpracy wszystkich interesariuszy zawodowej edukacji poprzez wzmacnianie kształcenia praktycznego oraz tworzenie profili adekwatnych do oczekiwań pracodawców i potrzeb dynamicznie rozwijającej się gospodarki”.

Sławomir Kopyść – Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego przedstawił strategię rozwoju województwa Kujawsko-Pomorskiego PLAN MODERENIZACJI 2020+ w priorytetach Konkurencyjna Gospodarka i Nowoczesne Społeczeństwo. Z kolei Domicela Kopaczewska, Dyrektor Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, omówiła założenia i realizację projektów „Szkoła Zawodowców” i „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza”.

Do kreatywności i realizowania swoich pasji i pomysłów, a także udziału w konkursach zachęcał młodych ludzi Maciej Krużewski, Prezes Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji w Toruniu. Ciekawą ofertę w postaci pakietów edukacyjnych do szkół branżowych, zaproponował uczestnikom konferencji Piotr Włodarczyk, przedstawiciel firmy HELIOSPOWER z Radomia.

Sporej dawki pozytywnej energii dostarczyli wszystkim dyskutujący w panelu Model współpracy szkół i organów prowadzących z pracodawcami, moderowanym przez Lenę Tkaczyk – Wicedyrektor KPCEN we Włocławku. Przedsiębiorcy z Kreatywnego Centrum Budowy Maszyn, Jan i Sebastian Komorowscy oraz Agnieszka Woźniak i Marek Cichowicz z WIKA Polska S.A., szkolą uczniów i absolwentów włocławskich szkół technicznych, jednak zwracali uwagę na dalsze wzmacnianie kształcenia praktycznego, najlepiej w warunkach najnowszych technologicznie, adekwatnych do bieżących i przyszłych wyzwań rynkowych. O atmosferze sprzyjającej kształtowaniu proinnowacyjnych postaw i twórczej aktywności uczniów ZST we Włocławku, mówił dyrektor szkoły, Donat Marszałek. Uczniowie korzystają też ze wsparcia marszałkowskiego projektu „Szkoła Zawodowców”, uczestnicząc m.in. w stażach czy zajęciach laboratoryjnych na uczelniach wyższych.

Organ prowadzący w panelu reprezentował Starosta Lipnowski – Krzysztof Baranowski, który podpisał porozumienie o współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami na rzecz powiatowych placówek oświatowych kształcących w zawodach. Starosta na bieżąco wspiera też bazę warsztatową swoich szkół, inwestując w wyposażenie i pomoce dydaktyczne.

Konferencji towarzyszyły liczne stoiska szkół technicznych, jak również promujących swoje technologie przedsiębiorców.

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie